Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 488 898 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 119 450 firm

Miejscowo¶ę

 

Ratoszyn drugi

: 13 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (11 firm)
Lp Firma
1. GOLD GROUP W LIKWIDACJI
2. ZAK

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 927 firm) Kujawsko-pomorskie (128 253 firm)
Lubelskie (119 450 firm) Lubuskie (96 562 firm)
³ódzkie (166 429 firm) Ma³opolskie (250 515 firm)
Mazowieckie (660 133 firm) Opolskie (77 529 firm)
Podkarpackie (123 962 firm) Podlaskie (76 696 firm)
Pomorskie (284 906 firm) ¶l±skie (496 976 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 538 firm) Warmińsko-mazurskie (104 905 firm)
Wielkopolskie (336 695 firm) Zachodniopomorskie (137 422 firm)