Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 591 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 437 firm

Miejscowo¶ę

 

Ratoszyn drugi

: 13 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (11 firm)
Lp Firma
1. GOLD GROUP W LIKWIDACJI
2. ZAK

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 022 firm) Kujawsko-pomorskie (129 358 firm)
Lubelskie (120 437 firm) Lubuskie (97 199 firm)
³ódzkie (168 011 firm) Ma³opolskie (253 774 firm)
Mazowieckie (670 747 firm) Opolskie (77 986 firm)
Podkarpackie (125 300 firm) Podlaskie (77 266 firm)
Pomorskie (287 120 firm) ¶l±skie (500 170 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 028 firm) Warmińsko-mazurskie (105 502 firm)
Wielkopolskie (340 102 firm) Zachodniopomorskie (138 569 firm)