Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 557 404 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 121 370 firm

Miejscowo¶ę

 

Stary u¶cimów

: 41 firm (0,03% pokrycia)

Baza KRS (5 firm)   Baza JDG (36 firm)
Lp Firma
1. GREEN STAR
2. INDYK W LIKWIDACJI
3. SPÓ£DZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W LIKWIDACJI W STARYM U¦CIMOWIE
4. STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ U¦CIMÓW
5. ZAK£AD MEDYCZNY MEDLEX

Województwa:
Dolno¶l±skie (271 139 firm) Kujawsko-pomorskie (130 391 firm)
Lubelskie (121 370 firm) Lubuskie (97 779 firm)
³ódzkie (169 507 firm) Ma³opolskie (256 761 firm)
Mazowieckie (681 770 firm) Opolskie (78 459 firm)
Podkarpackie (126 411 firm) Podlaskie (77 849 firm)
Pomorskie (289 286 firm) ¶l±skie (503 411 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 456 firm) Warmińsko-mazurskie (106 063 firm)
Wielkopolskie (343 191 firm) Zachodniopomorskie (139 561 firm)