Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 941 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 443 firm

Miejscowo¶ę

 

Stryjno kolonia

: 7 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (5 firm)
Lp Firma
1. FUNDACJA LUBELSKIE CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY SPORTOWEJ
2. TOWARZYSTWO SPO£ECZNO-KULTURALNE W STRYJNIE

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 078 firm) Kujawsko-pomorskie (129 365 firm)
Lubelskie (120 443 firm) Lubuskie (97 207 firm)
³ódzkie (168 017 firm) Ma³opolskie (253 799 firm)
Mazowieckie (670 913 firm) Opolskie (77 996 firm)
Podkarpackie (125 298 firm) Podlaskie (77 277 firm)
Pomorskie (287 145 firm) ¶l±skie (500 191 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 037 firm) Warmińsko-mazurskie (105 503 firm)
Wielkopolskie (340 095 firm) Zachodniopomorskie (138 577 firm)