Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 591 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 436 firm

Miejscowo¶ę

 

Wandzin

: 7 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (6 firm)
Lp Firma
1. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WANDZIN I MAJDAN KOZ£OWIECKI

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 020 firm) Kujawsko-pomorskie (129 356 firm)
Lubelskie (120 436 firm) Lubuskie (97 197 firm)
³ódzkie (168 011 firm) Ma³opolskie (253 775 firm)
Mazowieckie (670 777 firm) Opolskie (77 986 firm)
Podkarpackie (125 297 firm) Podlaskie (77 265 firm)
Pomorskie (287 121 firm) ¶l±skie (500 166 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 027 firm) Warmińsko-mazurskie (105 504 firm)
Wielkopolskie (340 083 firm) Zachodniopomorskie (138 570 firm)