Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 484 981 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 118 995 firm

Miejscowo¶ę

 

Zemborzyce dolne

: 15 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (14 firm)
Lp Firma
1. KONCERTOWA 4

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 594 firm) Kujawsko-pomorskie (128 148 firm)
Lubelskie (118 995 firm) Lubuskie (96 489 firm)
³ódzkie (166 280 firm) Ma³opolskie (250 196 firm)
Mazowieckie (658 982 firm) Opolskie (77 496 firm)
Podkarpackie (123 856 firm) Podlaskie (76 642 firm)
Pomorskie (284 685 firm) ¶l±skie (496 603 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 490 firm) Warmińsko-mazurskie (104 855 firm)
Wielkopolskie (336 359 firm) Zachodniopomorskie (137 311 firm)