Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 591 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubuskie

: 97 198 firm

Miejscowo¶ę

 

Drezdenko

: 1 277 firm (1,31% pokrycia)

Baza KRS (75 firm)   Baza JDG (1 202 firm)
Strony:   1   2   3      »
Lp Firma
1. APTEKA ¦W. £UKASZA BARBARA I EUGENIUSZ JAROŃSCY
2. ARTYSTYCZNA SPÓ£DZIELNIA SOCJALNA AS
3. ATU
4. BB-SERWIS
5. BB-SERWIS SPÓ£KA KOMANDYTOWA
6. BIERNAT TRANSPORT
7. BIERNAT TRANSPORT SPÓ£KA KOMANDYTOWA
8. BTZ KOWAL REHABILITACJA
9. CHÓR KAMERALNY CANTUS FIRMUS
10. DANUTA MIKO£AJCZYK - JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
11. DOM WSPÓLNOTY BARKA W DREZDENKU
12. DREZDENECKI KLUB SPORTOWY LUBUSZANIN
13. DREZDENECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
14. EUJOB 2 W LIKWIDACJI
15. EUJOB
16. FUNDACJA DLA DREZDENKA
17. GALTEX
18. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W DREZDENKU
19. HOCHENZY WSPÓLNICY
20. IPOL
21. ITALINE
22. JOB-OFFICE-INTERNATIONAL
23. KLUB ABSTYNENTA TRZE¬WO¦Ę W LIKWIDACJI
24. KLUB SPORTOWY LUBUSZANIN DREZDENKO
25. KLUB SPORTOWY RADOWIAK DREZDENKO
Strony:   1   2   3      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 022 firm) Kujawsko-pomorskie (129 356 firm)
Lubelskie (120 438 firm) Lubuskie (97 198 firm)
³ódzkie (168 012 firm) Ma³opolskie (253 773 firm)
Mazowieckie (670 758 firm) Opolskie (77 986 firm)
Podkarpackie (125 299 firm) Podlaskie (77 266 firm)
Pomorskie (287 120 firm) ¶l±skie (500 169 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 027 firm) Warmińsko-mazurskie (105 502 firm)
Wielkopolskie (340 095 firm) Zachodniopomorskie (138 570 firm)