Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 484 917 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubuskie

: 96 488 firm

Miejscowo¶ę

 

Kamień

: 7 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (4 firm)
Lp Firma
1. ENVIROBUD
2. IMMO
3. KROSNO - METAL

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 581 firm) Kujawsko-pomorskie (128 144 firm)
Lubelskie (118 995 firm) Lubuskie (96 488 firm)
³ódzkie (166 278 firm) Ma³opolskie (250 192 firm)
Mazowieckie (658 977 firm) Opolskie (77 493 firm)
Podkarpackie (123 856 firm) Podlaskie (76 640 firm)
Pomorskie (284 683 firm) ¶l±skie (496 594 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 484 firm) Warmińsko-mazurskie (104 853 firm)
Wielkopolskie (336 353 firm) Zachodniopomorskie (137 306 firm)