Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 757 410 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Lubuskie

: 16 194 firm

Miejscowo¶ę

 

Kostrzyn n/odr±

: 3 firm (0,02% pokrycia)

Lp Firma
1. DOROSHENKO-DEKER
2. FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ - WEST W UPAD£O¦CI LIKWIDACYJNEJ
3. ROBINA W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 198 firm) Kujawsko-pomorskie (26 620 firm)
Lubelskie (25 272 firm) Lubuskie (16 194 firm)
³ódzkie (35 545 firm) Ma³opolskie (65 236 firm)
Mazowieckie (219 665 firm) Opolskie (13 173 firm)
Podkarpackie (25 828 firm) Podlaskie (13 601 firm)
Pomorskie (46 021 firm) ¶l±skie (75 374 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 956 firm) Warmińsko-mazurskie (16 444 firm)
Wielkopolskie (73 987 firm) Zachodniopomorskie (28 296 firm)