Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 779 266 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Lubuskie

: 16 524 firm

Miejscowo¶ę

 

£ochowice

: 4 firm (0,02% pokrycia)

Lp Firma
1. FUNDACJA HULA
2. FUNKE
3. ITAKA
4. STOWARZYSZENIE £OCHOWICE NA FALI

Województwa:
Dolno¶l±skie (65 186 firm) Kujawsko-pomorskie (27 368 firm)
Lubelskie (25 959 firm) Lubuskie (16 524 firm)
³ódzkie (36 424 firm) Ma³opolskie (67 093 firm)
Mazowieckie (226 826 firm) Opolskie (13 433 firm)
Podkarpackie (26 520 firm) Podlaskie (14 026 firm)
Pomorskie (47 380 firm) ¶l±skie (77 364 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 253 firm) Warmińsko-mazurskie (16 863 firm)
Wielkopolskie (76 076 firm) Zachodniopomorskie (28 971 firm)