Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 509 408 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubuskie

: 96 961 firm

Miejscowo¶ę

 

Zawisze

: 5 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (3 firm)
Lp Firma
1. ASPARAGUS ¦L”SKI
2. STOWARZYSZENIE INTEGRACJI I ROZWOJU SPO£ECZNEGO - PER PEDES

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 743 firm) Kujawsko-pomorskie (128 881 firm)
Lubelskie (120 056 firm) Lubuskie (96 961 firm)
³ódzkie (167 415 firm) Ma³opolskie (252 530 firm)
Mazowieckie (666 178 firm) Opolskie (77 804 firm)
Podkarpackie (124 791 firm) Podlaskie (77 028 firm)
Pomorskie (286 180 firm) ¶l±skie (498 865 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 852 firm) Warmińsko-mazurskie (105 249 firm)
Wielkopolskie (338 741 firm) Zachodniopomorskie (138 134 firm)