Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 773 410 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 224 938 firm

Miejscowo¶ę

 

Bartków stary

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. FLORA SUSZ
2. SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA BARTEK W STARYM BARTKOWIE

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 685 firm) Kujawsko-pomorskie (27 162 firm)
Lubelskie (25 780 firm) Lubuskie (16 416 firm)
³ódzkie (36 160 firm) Ma³opolskie (66 597 firm)
Mazowieckie (224 938 firm) Opolskie (13 363 firm)
Podkarpackie (26 336 firm) Podlaskie (13 888 firm)
Pomorskie (47 019 firm) ¶l±skie (76 833 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 175 firm) Warmińsko-mazurskie (16 744 firm)
Wielkopolskie (75 512 firm) Zachodniopomorskie (28 802 firm)