Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 756 706 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 219 446 firm

Miejscowo¶ć

 

G±bin

: 22 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. 4ORCHARD
2. BANK SPÓŁDZIELCZY W GˇBINIE
3. COLOR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
4. EMFAR J.RUCKI, S.JÓ¬WIAK
5. FRUCTOPLANT
6. FRUCTOSOLUTION
7. FUNDACJA NIE DAMY SIĘ
8. FUNDACJA ¦WIĘTEGO JÓZEFA
9. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LIKWIDACJI
10. HYDROTECHNIKA POLSKA
11. INNED
12. NADWI¦LAŃSKA ORGANIZACJA EKOLOGICZNA
13. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GˇBINIE
14. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EUROBOR
15. QUALIVAL
16. REMEDIUM R. LAMORSKI
17. SPECTRUM RBC
18. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKICH SZKÓŁKARSKA GRUPA CENTRUM
19. STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY GˇBIN Z MIESZKAŃCAMI FRANCUSKIEJ GMINY SAINT BARTHELEMY D ANJOU
20. TOWARZYSTWO MIŁO¦NIKÓW ZIEMI GˇBIŃSKIEJ
21. ZESPÓŁ GOSPODARCZY ADAMPOL-GˇBIN W LIKWIDACJI
22. ŻAWAKOL

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 130 firm) Kujawsko-pomorskie (26 598 firm)
Lubelskie (25 254 firm) Lubuskie (16 183 firm)
łódzkie (35 508 firm) Małopolskie (65 173 firm)
Mazowieckie (219 446 firm) Opolskie (13 167 firm)
Podkarpackie (25 811 firm) Podlaskie (13 588 firm)
Pomorskie (45 996 firm) ¶l±skie (75 300 firm)
¶więtokrzyskie (12 948 firm) Warmińsko-mazurskie (16 434 firm)
Wielkopolskie (73 900 firm) Zachodniopomorskie (28 270 firm)