Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 557 405 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± się na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 681 757 firm

Miejscowo¶ć

 

G±bin

: 488 firm (0,07% pokrycia)

Baza KRS (21 firm)   Baza JDG (467 firm)
Lp Firma
1. 4ORCHARD
2. BANK SPÓŁDZIELCZY W GˇBINIE
3. COLOR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
4. EMFAR J.RUCKI, S.JÓ¬WIAK
5. FRUCTOPLANT
6. FRUCTOSOLUTION
7. FUNDACJA NIE DAMY SIĘ
8. FUNDACJA ¦WIĘTEGO JÓZEFA
9. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LIKWIDACJI
10. HYDROTECHNIKA POLSKA
11. INNED
12. NADWI¦LAŃSKA ORGANIZACJA EKOLOGICZNA
13. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GˇBINIE
14. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EUROBOR
15. QUALIVAL
16. REMEDIUM R. LAMORSKI
17. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKICH SZKÓŁKARSKA GRUPA CENTRUM
18. STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY GˇBIN Z MIESZKAŃCAMI FRANCUSKIEJ GMINY SAINT BARTHELEMY D ANJOU
19. TOWARZYSTWO MIŁO¦NIKÓW ZIEMI GˇBIŃSKIEJ
20. ZESPÓŁ GOSPODARCZY ADAMPOL-GˇBIN W LIKWIDACJI
21. ŻAWAKOL

Województwa:
Dolno¶l±skie (271 140 firm) Kujawsko-pomorskie (130 394 firm)
Lubelskie (121 373 firm) Lubuskie (97 779 firm)
łódzkie (169 508 firm) Małopolskie (256 762 firm)
Mazowieckie (681 757 firm) Opolskie (78 457 firm)
Podkarpackie (126 409 firm) Podlaskie (77 849 firm)
Pomorskie (289 284 firm) ¶l±skie (503 413 firm)
¶więtokrzyskie (164 456 firm) Warmińsko-mazurskie (106 063 firm)
Wielkopolskie (343 198 firm) Zachodniopomorskie (139 563 firm)