Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 746 018 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 215 913 firm

Miejscowo¶ć

 

G±bin

: 22 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. 4ORCHARD
2. BANK SPÓŁDZIELCZY W GˇBINIE
3. COLOR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
4. EMFAR J.RUCKI, S.JÓ¬WIAK
5. FRUCTOPLANT
6. FRUCTOSOLUTION
7. FUNDACJA NIE DAMY SIĘ
8. FUNDACJA ¦WIĘTEGO JÓZEFA
9. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LIKWIDACJI
10. HYDROTECHNIKA POLSKA
11. INNED
12. NADWI¦LAŃSKA ORGANIZACJA EKOLOGICZNA
13. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GˇBINIE
14. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EUROBOR
15. QUALIVAL
16. REMEDIUM R. LAMORSKI
17. SPECTRUM RBC
18. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKICH SZKÓŁKARSKA GRUPA CENTRUM
19. STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY GˇBIN Z MIESZKAŃCAMI FRANCUSKIEJ GMINY SAINT BARTHELEMY D ANJOU
20. TOWARZYSTWO MIŁO¦NIKÓW ZIEMI GˇBIŃSKIEJ
21. ZESPÓŁ GOSPODARCZY ADAMPOL-GˇBIN W LIKWIDACJI
22. ŻAWAKOL

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 206 firm) Kujawsko-pomorskie (26 291 firm)
Lubelskie (24 865 firm) Lubuskie (16 031 firm)
łódzkie (34 991 firm) Małopolskie (64 251 firm)
Mazowieckie (215 913 firm) Opolskie (13 030 firm)
Podkarpackie (25 507 firm) Podlaskie (13 360 firm)
Pomorskie (45 290 firm) ¶l±skie (74 402 firm)
¶więtokrzyskie (12 826 firm) Warmińsko-mazurskie (16 253 firm)
Wielkopolskie (72 901 firm) Zachodniopomorskie (27 901 firm)