Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 548 097 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± się na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 678 735 firm

Miejscowo¶ć

 

G±bin

: 488 firm (0,07% pokrycia)

Baza KRS (21 firm)   Baza JDG (467 firm)
Lp Firma
1. 4ORCHARD
2. BANK SPÓŁDZIELCZY W GˇBINIE
3. COLOR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
4. EMFAR J.RUCKI, S.JÓ¬WIAK
5. FRUCTOPLANT
6. FRUCTOSOLUTION
7. FUNDACJA NIE DAMY SIĘ
8. FUNDACJA ¦WIĘTEGO JÓZEFA
9. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LIKWIDACJI
10. HYDROTECHNIKA POLSKA
11. INNED
12. NADWI¦LAŃSKA ORGANIZACJA EKOLOGICZNA
13. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GˇBINIE
14. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EUROBOR
15. QUALIVAL
16. REMEDIUM R. LAMORSKI
17. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKICH SZKÓŁKARSKA GRUPA CENTRUM
18. STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY GˇBIN Z MIESZKAŃCAMI FRANCUSKIEJ GMINY SAINT BARTHELEMY D ANJOU
19. TOWARZYSTWO MIŁO¦NIKÓW ZIEMI GˇBIŃSKIEJ
20. ZESPÓŁ GOSPODARCZY ADAMPOL-GˇBIN W LIKWIDACJI
21. ŻAWAKOL

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 281 firm) Kujawsko-pomorskie (130 092 firm)
Lubelskie (121 114 firm) Lubuskie (97 615 firm)
łódzkie (169 078 firm) Małopolskie (255 896 firm)
Mazowieckie (678 735 firm) Opolskie (78 317 firm)
Podkarpackie (126 097 firm) Podlaskie (77 690 firm)
Pomorskie (288 704 firm) ¶l±skie (502 563 firm)
¶więtokrzyskie (164 339 firm) Warmińsko-mazurskie (105 906 firm)
Wielkopolskie (342 391 firm) Zachodniopomorskie (139 279 firm)