Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 784 385 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 228 512 firm

Miejscowo¶ć

 

G±bin

: 23 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. 4ORCHARD
2. BANK SPÓŁDZIELCZY W GˇBINIE
3. COLOR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
4. EMFAR J.RUCKI, S.JÓ¬WIAK
5. FRESH PRODUCT TRYBUL
6. FRUCTOPLANT
7. FRUCTOSOLUTION
8. FUNDACJA NIE DAMY SIĘ
9. FUNDACJA ¦WIĘTEGO JÓZEFA
10. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LIKWIDACJI
11. HYDROTECHNIKA POLSKA
12. INNED
13. NADWI¦LAŃSKA ORGANIZACJA EKOLOGICZNA
14. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GˇBINIE
15. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EUROBOR
16. QUALIVAL
17. REMEDIUM R. LAMORSKI
18. SPECTRUM RBC
19. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKICH SZKÓŁKARSKA GRUPA CENTRUM
20. STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY GˇBIN Z MIESZKAŃCAMI FRANCUSKIEJ GMINY SAINT BARTHELEMY D ANJOU
21. TOWARZYSTWO MIŁO¦NIKÓW ZIEMI GˇBIŃSKIEJ
22. ZESPÓŁ GOSPODARCZY ADAMPOL-GˇBIN W LIKWIDACJI
23. ŻAWAKOL

Województwa:
Dolno¶l±skie (65 628 firm) Kujawsko-pomorskie (27 565 firm)
Lubelskie (26 118 firm) Lubuskie (16 611 firm)
łódzkie (36 642 firm) Małopolskie (67 514 firm)
Mazowieckie (228 512 firm) Opolskie (13 497 firm)
Podkarpackie (26 661 firm) Podlaskie (14 131 firm)
Pomorskie (47 670 firm) ¶l±skie (77 800 firm)
¶więtokrzyskie (13 353 firm) Warmińsko-mazurskie (16 966 firm)
Wielkopolskie (76 588 firm) Zachodniopomorskie (29 129 firm)