Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 495 582 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 661 731 firm

Miejscowo¶ę

 

Golanki

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. HIDROSTAL POLSKA
2. VINYLAR

Województwa:
Dolno¶l±skie (265 520 firm) Kujawsko-pomorskie (128 483 firm)
Lubelskie (119 693 firm) Lubuskie (96 731 firm)
³ódzkie (166 774 firm) Ma³opolskie (251 201 firm)
Mazowieckie (661 731 firm) Opolskie (77 645 firm)
Podkarpackie (124 250 firm) Podlaskie (76 822 firm)
Pomorskie (285 376 firm) ¶l±skie (497 606 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 684 firm) Warmińsko-mazurskie (105 054 firm)
Wielkopolskie (337 312 firm) Zachodniopomorskie (137 700 firm)