Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 449 020 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 641 088 firm

Miejscowo¶ę

 

Golanki

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. HIDROSTAL POLSKA
2. VINYLAR

Województwa:
Dolno¶l±skie (262 536 firm) Kujawsko-pomorskie (127 235 firm)
Lubelskie (118 296 firm) Lubuskie (96 038 firm)
³ódzkie (165 096 firm) Ma³opolskie (247 990 firm)
Mazowieckie (641 088 firm) Opolskie (77 120 firm)
Podkarpackie (122 722 firm) Podlaskie (76 142 firm)
Pomorskie (283 038 firm) ¶l±skie (494 020 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 004 firm) Warmińsko-mazurskie (104 324 firm)
Wielkopolskie (334 027 firm) Zachodniopomorskie (136 344 firm)