Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 506 552 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 665 181 firm

Miejscowo¶ę

 

Golanki

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. HIDROSTAL POLSKA
2. VINYLAR

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 503 firm) Kujawsko-pomorskie (128 809 firm)
Lubelskie (119 978 firm) Lubuskie (96 910 firm)
³ódzkie (167 281 firm) Ma³opolskie (252 274 firm)
Mazowieckie (665 181 firm) Opolskie (77 776 firm)
Podkarpackie (124 678 firm) Podlaskie (76 985 firm)
Pomorskie (286 004 firm) ¶l±skie (498 618 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 802 firm) Warmińsko-mazurskie (105 211 firm)
Wielkopolskie (338 490 firm) Zachodniopomorskie (138 052 firm)