Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 469 996 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 651 165 firm

Miejscowo¶ę

 

Golanki

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. HIDROSTAL POLSKA
2. VINYLAR

Województwa:
Dolno¶l±skie (263 734 firm) Kujawsko-pomorskie (127 783 firm)
Lubelskie (118 751 firm) Lubuskie (96 308 firm)
³ódzkie (165 807 firm) Ma³opolskie (249 244 firm)
Mazowieckie (651 165 firm) Opolskie (77 379 firm)
Podkarpackie (123 507 firm) Podlaskie (76 466 firm)
Pomorskie (283 992 firm) ¶l±skie (495 625 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 317 firm) Warmińsko-mazurskie (104 680 firm)
Wielkopolskie (335 321 firm) Zachodniopomorskie (136 917 firm)