Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 779 930 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 227 055 firm

Miejscowo¶ę

 

Morszków

: 3 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. OWOLOVO
2. OWOLOVO SPÓ£KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
3. POLSKA GRUPA ELEKTRYCZNA FORUM-RONDO

Województwa:
Dolno¶l±skie (65 241 firm) Kujawsko-pomorskie (27 391 firm)
Lubelskie (25 978 firm) Lubuskie (16 534 firm)
³ódzkie (36 451 firm) Ma³opolskie (67 153 firm)
Mazowieckie (227 055 firm) Opolskie (13 442 firm)
Podkarpackie (26 539 firm) Podlaskie (14 041 firm)
Pomorskie (47 434 firm) ¶l±skie (77 404 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 255 firm) Warmińsko-mazurskie (16 883 firm)
Wielkopolskie (76 143 firm) Zachodniopomorskie (28 986 firm)