Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 940 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 670 911 firm

Miejscowość

 

Myszyniec

: 415 firm (0,06% pokrycia)

Baza KRS (23 firm)   Baza JDG (392 firm)
Lp Firma
1. ATPOL W LIKWIDACJI
2. CAMELEON BRODZIK JĘDRZEJCZYK
3. EFEKT
4. EMERYT
5. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MYSZYŃCU
6. KULTURALNE KURPIE
7. KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZYŃCU
8. KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I AGROTURYSTYKI
9. LAMAX INTERNATIONAL
10. LI JIAO
11. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYSZYŃCU
12. PPHU AGROBUD W.M. SALICCY D.M. JEDWABNIK
13. RADA LOKALNA NR 14566 IM. ŚW MARCINA - ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA RYCERZE KOLUMBA W POLSCE
14. STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
15. STOWARZYSZENIE LGD KURPSIE RAZEM
16. STOWARZYSZENIE MŁODZI DLA MYSZYŃCA
17. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ
18. TOWARZYSTWO INICJATYW REGIONALNYCH POL-ITAL
19. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MYSZYŃCA
20. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KURPIOWSKIEJ IM. BISKUPA EDWARDA SAMSELA
21. TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI KURPIOWSKIEJ
22. TRANSPORT KURPIE KACPER
23. ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KURPSIE RAZEM

Województwa:
Dolnośląskie (268 079 firm) Kujawsko-pomorskie (129 368 firm)
Lubelskie (120 439 firm) Lubuskie (97 207 firm)
łódzkie (168 016 firm) Małopolskie (253 797 firm)
Mazowieckie (670 911 firm) Opolskie (77 996 firm)
Podkarpackie (125 302 firm) Podlaskie (77 278 firm)
Pomorskie (287 144 firm) śląskie (500 192 firm)
świętokrzyskie (164 035 firm) Warmińsko-mazurskie (105 506 firm)
Wielkopolskie (340 089 firm) Zachodniopomorskie (138 581 firm)