Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 308 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 667 190 firm

Miejscowość

 

Myszyniec

: 413 firm (0,06% pokrycia)

Baza KRS (21 firm)   Baza JDG (392 firm)
Lp Firma
1. ATPOL W LIKWIDACJI
2. CAMELEON BRODZIK JĘDRZEJCZYK
3. EFEKT
4. EMERYT
5. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MYSZYŃCU
6. KULTURALNE KURPIE
7. KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZYŃCU
8. KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I AGROTURYSTYKI
9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYSZYŃCU
10. PPHU AGROBUD W.M. SALICCY D.M. JEDWABNIK
11. RADA LOKALNA NR 14566 IM. ŚW MARCINA - ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA RYCERZE KOLUMBA W POLSCE
12. STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
13. STOWARZYSZENIE LGD KURPSIE RAZEM
14. STOWARZYSZENIE MŁODZI DLA MYSZYŃCA
15. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ
16. TOWARZYSTWO INICJATYW REGIONALNYCH POL-ITAL
17. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MYSZYŃCA
18. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KURPIOWSKIEJ IM. BISKUPA EDWARDA SAMSELA
19. TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI KURPIOWSKIEJ
20. TRANSPORT KURPIE KACPER
21. ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KURPSIE RAZEM

Województwa:
Dolnośląskie (266 991 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 140 firm) Lubuskie (97 021 firm)
łódzkie (167 548 firm) Małopolskie (252 762 firm)
Mazowieckie (667 190 firm) Opolskie (77 838 firm)
Podkarpackie (124 889 firm) Podlaskie (77 059 firm)
Pomorskie (286 373 firm) śląskie (499 118 firm)
świętokrzyskie (163 872 firm) Warmińsko-mazurskie (105 299 firm)
Wielkopolskie (339 023 firm) Zachodniopomorskie (138 213 firm)