Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 501 779 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 663 645 firm

Miejscowość

 

Myszyniec

: 413 firm (0,06% pokrycia)

Baza KRS (21 firm)   Baza JDG (392 firm)
Lp Firma
1. ATPOL
2. CAMELEON BRODZIK JĘDRZEJCZYK
3. EFEKT
4. EMERYT
5. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MYSZYŃCU
6. KULTURALNE KURPIE
7. KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZYŃCU
8. KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I AGROTURYSTYKI
9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYSZYŃCU
10. PPHU AGROBUD W.M. SALICCY D.M. JEDWABNIK
11. RADA LOKALNA NR 14566 IM. ŚW MARCINA - ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA RYCERZE KOLUMBA W POLSCE
12. STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
13. STOWARZYSZENIE LGD KURPSIE RAZEM
14. STOWARZYSZENIE MŁODZI DLA MYSZYŃCA
15. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ
16. TOWARZYSTWO INICJATYW REGIONALNYCH POL-ITAL
17. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MYSZYŃCA
18. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KURPIOWSKIEJ IM. BISKUPA EDWARDA SAMSELA
19. TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI KURPIOWSKIEJ
20. TRANSPORT KURPIE KACPER
21. ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KURPSIE RAZEM

Województwa:
Dolnośląskie (266 099 firm) Kujawsko-pomorskie (128 665 firm)
Lubelskie (119 850 firm) Lubuskie (96 832 firm)
łódzkie (167 066 firm) Małopolskie (251 814 firm)
Mazowieckie (663 645 firm) Opolskie (77 719 firm)
Podkarpackie (124 537 firm) Podlaskie (76 908 firm)
Pomorskie (285 718 firm) śląskie (498 165 firm)
świętokrzyskie (163 743 firm) Warmińsko-mazurskie (105 135 firm)
Wielkopolskie (337 969 firm) Zachodniopomorskie (137 914 firm)