Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 484 981 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 658 982 firm

Miejscowość

 

Myszyniec

: 413 firm (0,06% pokrycia)

Baza KRS (21 firm)   Baza JDG (392 firm)
Lp Firma
1. ATPOL
2. CAMELEON BRODZIK JĘDRZEJCZYK
3. EFEKT
4. EMERYT
5. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MYSZYŃCU
6. KULTURALNE KURPIE
7. KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZYŃCU
8. KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I AGROTURYSTYKI
9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYSZYŃCU
10. PPHU AGROBUD W.M. SALICCY D.M. JEDWABNIK
11. RADA LOKALNA NR 14566 IM. ŚW MARCINA - ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA RYCERZE KOLUMBA W POLSCE
12. STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
13. STOWARZYSZENIE LGD KURPSIE RAZEM
14. STOWARZYSZENIE MŁODZI DLA MYSZYŃCA
15. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ
16. TOWARZYSTWO INICJATYW REGIONALNYCH POL-ITAL
17. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MYSZYŃCA
18. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KURPIOWSKIEJ IM. BISKUPA EDWARDA SAMSELA
19. TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI KURPIOWSKIEJ
20. TRANSPORT KURPIE KACPER
21. ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KURPSIE RAZEM

Województwa:
Dolnośląskie (264 594 firm) Kujawsko-pomorskie (128 148 firm)
Lubelskie (118 995 firm) Lubuskie (96 489 firm)
łódzkie (166 280 firm) Małopolskie (250 196 firm)
Mazowieckie (658 982 firm) Opolskie (77 496 firm)
Podkarpackie (123 856 firm) Podlaskie (76 642 firm)
Pomorskie (284 685 firm) śląskie (496 603 firm)
świętokrzyskie (163 490 firm) Warmińsko-mazurskie (104 855 firm)
Wielkopolskie (336 359 firm) Zachodniopomorskie (137 311 firm)