Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 753 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 233 398 firm

Miejscowo¶ę

 

Nowe grabie

: 7 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. ARZET
2. ASTORGA AUTOMATYKA
3. ASTORGA
4. BIEL
5. BOSS RESTAURACJE
6. BOSS RESTAURACJE SPÓ£KA KOMANDYTOWA
7. FREEZE

Województwa:
Dolno¶l±skie (67 032 firm) Kujawsko-pomorskie (28 278 firm)
Lubelskie (26 684 firm) Lubuskie (16 875 firm)
³ódzkie (37 430 firm) Ma³opolskie (68 829 firm)
Mazowieckie (233 398 firm) Opolskie (13 701 firm)
Podkarpackie (27 220 firm) Podlaskie (14 410 firm)
Pomorskie (48 678 firm) ¶l±skie (79 367 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 598 firm) Warmińsko-mazurskie (17 268 firm)
Wielkopolskie (78 389 firm) Zachodniopomorskie (29 596 firm)