Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 760 379 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 220 666 firm

Miejscowo¶ę

 

Nowe grabie

: 7 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. ARZET
2. ASTORGA AUTOMATYKA
3. ASTORGA
4. BIEL
5. BOSS RESTAURACJE
6. BOSS RESTAURACJE SPÓ£KA KOMANDYTOWA
7. FREEZE

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 481 firm) Kujawsko-pomorskie (26 708 firm)
Lubelskie (25 362 firm) Lubuskie (16 246 firm)
³ódzkie (35 663 firm) Ma³opolskie (65 526 firm)
Mazowieckie (220 666 firm) Opolskie (13 205 firm)
Podkarpackie (25 924 firm) Podlaskie (13 654 firm)
Pomorskie (46 194 firm) ¶l±skie (75 599 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 987 firm) Warmińsko-mazurskie (16 496 firm)
Wielkopolskie (74 273 firm) Zachodniopomorskie (28 395 firm)