Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 765 403 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 222 272 firm

Miejscowo¶ę

 

Nowe grochale

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. ROL-KAM
2. SPO£ECZNY KOMITET WSPIERANIA SAMORZ”DNO¦CI NASZA GMINA-NASZ POWIAT

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 950 firm) Kujawsko-pomorskie (26 889 firm)
Lubelskie (25 526 firm) Lubuskie (16 318 firm)
³ódzkie (35 872 firm) Ma³opolskie (65 943 firm)
Mazowieckie (222 272 firm) Opolskie (13 268 firm)
Podkarpackie (26 056 firm) Podlaskie (13 761 firm)
Pomorskie (46 524 firm) ¶l±skie (76 050 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 032 firm) Warmińsko-mazurskie (16 590 firm)
Wielkopolskie (74 799 firm) Zachodniopomorskie (28 553 firm)