Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 552 272 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 680 116 firm

Miejscowo¶ę

 

Nowe rumunki

: 9 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (8 firm)
Lp Firma
1. KONGRES W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 671 firm) Kujawsko-pomorskie (130 218 firm)
Lubelskie (121 243 firm) Lubuskie (97 687 firm)
³ódzkie (169 266 firm) Ma³opolskie (256 234 firm)
Mazowieckie (680 116 firm) Opolskie (78 367 firm)
Podkarpackie (126 229 firm) Podlaskie (77 759 firm)
Pomorskie (288 965 firm) ¶l±skie (502 970 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 393 firm) Warmińsko-mazurskie (105 968 firm)
Wielkopolskie (342 765 firm) Zachodniopomorskie (139 421 firm)