Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 770 064 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 223 815 firm

Miejscowo¶ę

 

S³abomierz

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. STOWARZYSZENIE BEZPIECZNE DZIECKO - BEZPIECZNA MATKA
2. STOWARZYSZENIE CZYSTA WIE¦

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 361 firm) Kujawsko-pomorskie (27 042 firm)
Lubelskie (25 675 firm) Lubuskie (16 382 firm)
³ódzkie (36 044 firm) Ma³opolskie (66 333 firm)
Mazowieckie (223 815 firm) Opolskie (13 315 firm)
Podkarpackie (26 242 firm) Podlaskie (13 838 firm)
Pomorskie (46 797 firm) ¶l±skie (76 496 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 127 firm) Warmińsko-mazurskie (16 682 firm)
Wielkopolskie (75 219 firm) Zachodniopomorskie (28 696 firm)