Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 857 187 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 251 300 firm

Miejscowo¶ę

 

Stare okniny

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. SPÓ£DZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KRÓWKA W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (71 931 firm) Kujawsko-pomorskie (30 196 firm)
Lubelskie (28 604 firm) Lubuskie (17 956 firm)
³ódzkie (40 083 firm) Ma³opolskie (73 970 firm)
Mazowieckie (251 300 firm) Opolskie (14 355 firm)
Podkarpackie (28 895 firm) Podlaskie (15 462 firm)
Pomorskie (52 227 firm) ¶l±skie (84 276 firm)
¶wiźtokrzyskie (14 384 firm) Warmińsko-mazurskie (18 268 firm)
Wielkopolskie (83 905 firm) Zachodniopomorskie (31 375 firm)