Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 752 541 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 218 045 firm

Miejscowo¶ę

 

Urzut

: 26 firm (0,01% pokrycia)

Strony:   1   2      »
Lp Firma
1. ANZELMA
2. ARKADIA HOLDING
3. AUTO 7+
4. CO.GE AMP; SI.
5. EURO-PARTS
6. FRANCIS ACCOUNTING SERVICES
7. GRUPA DYSTRYBUCYJNA INTER-ELEKTRO
8. IMPORT SERVICE SYSTEM POLAND
9. INTER-ELEKTRO
10. JUST FOOD POLSKA
11. LS LOGISTICS
12. MATPOL MICHA£ GO¬DZICKI, RAFA£ ROMANOWSKI SPÓ£KA KOMANDYTOWA
13. METRA POLAND ALUMINIUM W LIKWIDACJI
14. PARTNER RENT
15. POLSKA BAZA ARTYKU£ÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
16. Q4Y
17. Q4Y
18. STOWARZYSZENIE GENERATOR - PROMOCJA MODY I DESIGNU
19. TEBAU POLSKA
20. TEMREX-DYNATECH
21. TENISIMO
22. TINH P.RYTKA
23. TOPOL I NEW HOUSE W UPAD£O¦CI
24. TRANS LOGISTICS
25. TYGMONT
Strony:   1   2      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 736 firm) Kujawsko-pomorskie (26 507 firm)
Lubelskie (25 126 firm) Lubuskie (16 125 firm)
³ódzkie (35 320 firm) Ma³opolskie (64 820 firm)
Mazowieckie (218 045 firm) Opolskie (13 121 firm)
Podkarpackie (25 683 firm) Podlaskie (13 490 firm)
Pomorskie (45 711 firm) ¶l±skie (74 946 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 896 firm) Warmińsko-mazurskie (16 365 firm)
Wielkopolskie (73 511 firm) Zachodniopomorskie (28 139 firm)