Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 749 447 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 217 046 firm

Miejscowo¶ę

 

Warszawy

: 3 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. ASTRA - VINES W LIKWIDACJI
2. FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
3. UPM PACK LTD.

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 485 firm) Kujawsko-pomorskie (26 406 firm)
Lubelskie (24 982 firm) Lubuskie (16 097 firm)
³ódzkie (35 187 firm) Ma³opolskie (64 558 firm)
Mazowieckie (217 046 firm) Opolskie (13 073 firm)
Podkarpackie (25 596 firm) Podlaskie (13 419 firm)
Pomorskie (45 508 firm) ¶l±skie (74 669 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 866 firm) Warmińsko-mazurskie (16 309 firm)
Wielkopolskie (73 219 firm) Zachodniopomorskie (28 027 firm)