Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 505 975 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 664 982 firm

Miejscowo¶ę

 

Warszsawa

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. PLAS

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 445 firm) Kujawsko-pomorskie (128 794 firm)
Lubelskie (119 961 firm) Lubuskie (96 902 firm)
³ódzkie (167 255 firm) Ma³opolskie (252 216 firm)
Mazowieckie (664 982 firm) Opolskie (77 770 firm)
Podkarpackie (124 664 firm) Podlaskie (76 979 firm)
Pomorskie (285 971 firm) ¶l±skie (498 575 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 794 firm) Warmińsko-mazurskie (105 196 firm)
Wielkopolskie (338 432 firm) Zachodniopomorskie (138 039 firm)