Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 1 026 360 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Mazowieckie

: 307 530 firm

Miejscowo¶ć

 

Wi¶niew

: 18 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. CARPINUS TARTAK SKŁAD DREWNA
2. DABRO POLSKA
3. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W WI¦NIEWIE
4. GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA W WI¦NIEWIE
5. KÓŁKO ROLNICZE W WI¦NIEWIE
6. LOKALNE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE GMINY WI¦NIEW
7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WI¦NIEWIE
8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WI¦NIEWIE
9. P.H.U. DAMAR DARIUSZ BARTNICKI, MAREK ABRAMOWSKI
10. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGRO-TOP
11. RUDPOL
12. S.SUSKA-MYSZKOWSKA I WSPÓLNIK
13. SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W WI¦NIEWIE
14. STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH MAZOWIECKIE WISIENKI
15. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZACHOWANIA TOŻSAMO¦CI KULTUROWEJ ORAZ ROZWOJU REGIONU MAZOWSZA I PODLASIA TRADYCJA-ROZWÓJ-PRZYSZŁO¦Ć
16. STOWARZYSZENIE TURYSTYKI WIEJSKIEJ BLIŻEJ NATURY
17. STOWARZYSZENIE ZA MIEDZˇ
18. TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE RAZEM

Województwa:
Dolno¶l±skie (85 973 firm) Kujawsko-pomorskie (35 406 firm)
Lubelskie (34 138 firm) Lubuskie (20 688 firm)
łódzkie (47 715 firm) Małopolskie (89 011 firm)
Mazowieckie (307 530 firm) Opolskie (16 374 firm)
Podkarpackie (34 030 firm) Podlaskie (18 849 firm)
Pomorskie (63 225 firm) ¶l±skie (99 560 firm)
¶więtokrzyskie (16 708 firm) Warmińsko-mazurskie (20 713 firm)
Wielkopolskie (100 092 firm) Zachodniopomorskie (36 348 firm)