Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 829 250 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

mazowieckie

: 512 609 firm

Miejscowo¶ę

 

wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
dolno¶l±skie (210 746 firm) kujawsko-pomorskie (97 523 firm)
lubelskie (90 447 firm) lubuskie (79 622 firm)
³ódzkie (126 932 firm) ma³opolskie (190 175 firm)
mazowieckie (512 609 firm) opolskie (64 478 firm)
podkarpackie (97 752 firm) podlaskie (62 070 firm)
pomorskie (247 987 firm) ¶l±skie (435 604 firm)
¶wiźtokrzyskie (149 235 firm) warmińsko-mazurskie (87 187 firm)
wielkopolskie (268 345 firm) zachodniopomorskie (108 538 firm)