Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 367 621 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 616 694 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (257 619 firm) Kujawsko-pomorskie (125 245 firm)
Lubelskie (115 770 firm) Lubuskie (94 714 firm)
³ódzkie (161 463 firm) Ma³opolskie (241 318 firm)
Mazowieckie (616 694 firm) Opolskie (76 222 firm)
Podkarpackie (120 606 firm) Podlaskie (75 037 firm)
Pomorskie (279 421 firm) ¶l±skie (487 039 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 200 firm) Warmińsko-mazurskie (101 487 firm)
Wielkopolskie (322 190 firm) Zachodniopomorskie (131 596 firm)