Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 385 327 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 622 519 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (259 141 firm) Kujawsko-pomorskie (125 803 firm)
Lubelskie (116 440 firm) Lubuskie (95 002 firm)
³ódzkie (162 265 firm) Ma³opolskie (242 909 firm)
Mazowieckie (622 519 firm) Opolskie (76 455 firm)
Podkarpackie (121 218 firm) Podlaskie (75 312 firm)
Pomorskie (280 431 firm) ¶l±skie (488 591 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 388 firm) Warmińsko-mazurskie (101 806 firm)
Wielkopolskie (323 853 firm) Zachodniopomorskie (132 194 firm)