Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 830 963 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

mazowieckie

: 512 895 firm

Miejscowo¶ę

 

wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
dolno¶l±skie (210 879 firm) kujawsko-pomorskie (97 622 firm)
lubelskie (90 521 firm) lubuskie (79 677 firm)
³ódzkie (127 043 firm) ma³opolskie (190 350 firm)
mazowieckie (512 895 firm) opolskie (64 506 firm)
podkarpackie (97 820 firm) podlaskie (62 114 firm)
pomorskie (248 109 firm) ¶l±skie (435 763 firm)
¶wiźtokrzyskie (149 283 firm) warmińsko-mazurskie (87 231 firm)
wielkopolskie (268 520 firm) zachodniopomorskie (108 630 firm)