Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 410 040 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 630 234 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (260 992 firm) Kujawsko-pomorskie (126 519 firm)
Lubelskie (117 222 firm) Lubuskie (95 392 firm)
³ódzkie (163 379 firm) Ma³opolskie (245 076 firm)
Mazowieckie (630 234 firm) Opolskie (76 786 firm)
Podkarpackie (122 018 firm) Podlaskie (75 717 firm)
Pomorskie (281 790 firm) ¶l±skie (491 962 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 772 firm) Warmińsko-mazurskie (102 274 firm)
Wielkopolskie (325 956 firm) Zachodniopomorskie (132 951 firm)