Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 906 700 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 525 074 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (217 710 firm) Kujawsko-pomorskie (101 754 firm)
Lubelskie (94 007 firm) Lubuskie (81 833 firm)
³ódzkie (131 925 firm) Ma³opolskie (197 446 firm)
Mazowieckie (525 074 firm) Opolskie (65 927 firm)
Podkarpackie (101 065 firm) Podlaskie (64 131 firm)
Pomorskie (253 205 firm) ¶l±skie (443 284 firm)
¶wiźtokrzyskie (151 079 firm) Warmińsko-mazurskie (89 759 firm)
Wielkopolskie (275 848 firm) Zachodniopomorskie (112 653 firm)