Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 501 362 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 663 528 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 054 firm) Kujawsko-pomorskie (128 651 firm)
Lubelskie (119 841 firm) Lubuskie (96 823 firm)
³ódzkie (167 043 firm) Ma³opolskie (251 778 firm)
Mazowieckie (663 528 firm) Opolskie (77 710 firm)
Podkarpackie (124 516 firm) Podlaskie (76 902 firm)
Pomorskie (285 692 firm) ¶l±skie (498 129 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 740 firm) Warmińsko-mazurskie (105 127 firm)
Wielkopolskie (337 927 firm) Zachodniopomorskie (137 901 firm)