Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 353 678 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 612 968 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (256 539 firm) Kujawsko-pomorskie (124 814 firm)
Lubelskie (115 161 firm) Lubuskie (94 450 firm)
³ódzkie (160 716 firm) Ma³opolskie (240 065 firm)
Mazowieckie (612 968 firm) Opolskie (76 075 firm)
Podkarpackie (120 218 firm) Podlaskie (74 782 firm)
Pomorskie (278 779 firm) ¶l±skie (485 023 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 686 firm) Warmińsko-mazurskie (101 291 firm)
Wielkopolskie (320 933 firm) Zachodniopomorskie (131 178 firm)