Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 382 091 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 621 478 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (258 861 firm) Kujawsko-pomorskie (125 696 firm)
Lubelskie (116 338 firm) Lubuskie (94 960 firm)
³ódzkie (162 132 firm) Ma³opolskie (242 622 firm)
Mazowieckie (621 478 firm) Opolskie (76 428 firm)
Podkarpackie (121 071 firm) Podlaskie (75 260 firm)
Pomorskie (280 238 firm) ¶l±skie (488 288 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 349 firm) Warmińsko-mazurskie (101 745 firm)
Wielkopolskie (323 542 firm) Zachodniopomorskie (132 083 firm)