Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 181 362 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 577 375 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (238 717 firm) Kujawsko-pomorskie (115 363 firm)
Lubelskie (106 498 firm) Lubuskie (88 948 firm)
³ódzkie (149 239 firm) Ma³opolskie (220 441 firm)
Mazowieckie (577 375 firm) Opolskie (71 983 firm)
Podkarpackie (112 496 firm) Podlaskie (71 118 firm)
Pomorskie (270 545 firm) ¶l±skie (471 509 firm)
¶wiźtokrzyskie (157 766 firm) Warmińsko-mazurskie (98 149 firm)
Wielkopolskie (305 288 firm) Zachodniopomorskie (125 927 firm)