Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 934 093 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 529 523 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (219 979 firm) Kujawsko-pomorskie (103 258 firm)
Lubelskie (95 328 firm) Lubuskie (82 657 firm)
³ódzkie (133 587 firm) Ma³opolskie (199 772 firm)
Mazowieckie (529 523 firm) Opolskie (66 459 firm)
Podkarpackie (102 268 firm) Podlaskie (64 867 firm)
Pomorskie (254 987 firm) ¶l±skie (446 145 firm)
¶wiźtokrzyskie (151 782 firm) Warmińsko-mazurskie (90 659 firm)
Wielkopolskie (278 665 firm) Zachodniopomorskie (114 157 firm)