Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 935 832 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 529 896 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (220 091 firm) Kujawsko-pomorskie (103 303 firm)
Lubelskie (95 352 firm) Lubuskie (82 687 firm)
³ódzkie (133 639 firm) Ma³opolskie (199 881 firm)
Mazowieckie (529 896 firm) Opolskie (66 482 firm)
Podkarpackie (102 300 firm) Podlaskie (64 887 firm)
Pomorskie (255 059 firm) ¶l±skie (446 278 firm)
¶wiźtokrzyskie (151 809 firm) Warmińsko-mazurskie (90 679 firm)
Wielkopolskie (279 284 firm) Zachodniopomorskie (114 205 firm)