Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 898 736 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

mazowieckie

: 523 571 firm

Miejscowo¶ę

 

wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
dolno¶l±skie (216 969 firm) kujawsko-pomorskie (101 369 firm)
lubelskie (93 706 firm) lubuskie (81 636 firm)
³ódzkie (131 351 firm) ma³opolskie (196 735 firm)
mazowieckie (523 571 firm) opolskie (65 796 firm)
podkarpackie (100 727 firm) podlaskie (63 948 firm)
pomorskie (252 645 firm) ¶l±skie (442 500 firm)
¶wiźtokrzyskie (150 890 firm) warmińsko-mazurskie (89 527 firm)
wielkopolskie (275 093 firm) zachodniopomorskie (112 273 firm)