Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 329 429 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 606 469 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (254 936 firm) Kujawsko-pomorskie (124 114 firm)
Lubelskie (114 496 firm) Lubuskie (93 572 firm)
³ódzkie (158 521 firm) Ma³opolskie (236 291 firm)
Mazowieckie (606 469 firm) Opolskie (75 732 firm)
Podkarpackie (119 464 firm) Podlaskie (74 419 firm)
Pomorskie (277 690 firm) ¶l±skie (483 244 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 247 firm) Warmińsko-mazurskie (100 859 firm)
Wielkopolskie (318 914 firm) Zachodniopomorskie (130 461 firm)