Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 207 809 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 581 239 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (243 726 firm) Kujawsko-pomorskie (118 450 firm)
Lubelskie (109 298 firm) Lubuskie (90 685 firm)
³ódzkie (152 037 firm) Ma³opolskie (221 829 firm)
Mazowieckie (581 239 firm) Opolskie (72 239 firm)
Podkarpackie (112 999 firm) Podlaskie (71 369 firm)
Pomorskie (271 402 firm) ¶l±skie (472 789 firm)
¶wiźtokrzyskie (158 004 firm) Warmińsko-mazurskie (98 443 firm)
Wielkopolskie (306 840 firm) Zachodniopomorskie (126 460 firm)