Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 232 997 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 588 617 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (244 055 firm) Kujawsko-pomorskie (118 570 firm)
Lubelskie (109 398 firm) Lubuskie (90 756 firm)
³ódzkie (153 404 firm) Ma³opolskie (226 421 firm)
Mazowieckie (588 617 firm) Opolskie (73 342 firm)
Podkarpackie (115 118 firm) Podlaskie (72 233 firm)
Pomorskie (272 898 firm) ¶l±skie (476 350 firm)
¶wiźtokrzyskie (159 176 firm) Warmińsko-mazurskie (98 523 firm)
Wielkopolskie (307 528 firm) Zachodniopomorskie (126 608 firm)