Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 376 348 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 619 577 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (258 395 firm) Kujawsko-pomorskie (125 551 firm)
Lubelskie (116 091 firm) Lubuskie (94 873 firm)
³ódzkie (161 877 firm) Ma³opolskie (242 062 firm)
Mazowieckie (619 577 firm) Opolskie (76 352 firm)
Podkarpackie (120 855 firm) Podlaskie (75 155 firm)
Pomorskie (279 897 firm) ¶l±skie (487 800 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 295 firm) Warmińsko-mazurskie (101 644 firm)
Wielkopolskie (323 018 firm) Zachodniopomorskie (131 906 firm)