Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 870 317 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

mazowieckie

: 519 222 firm

Miejscowo¶ę

 

wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
dolno¶l±skie (214 501 firm) kujawsko-pomorskie (99 836 firm)
lubelskie (92 343 firm) lubuskie (80 786 firm)
³ódzkie (129 591 firm) ma³opolskie (194 144 firm)
mazowieckie (519 222 firm) opolskie (65 267 firm)
podkarpackie (99 411 firm) podlaskie (63 186 firm)
pomorskie (250 641 firm) ¶l±skie (439 675 firm)
¶wiźtokrzyskie (150 174 firm) warmińsko-mazurskie (88 605 firm)
wielkopolskie (272 245 firm) zachodniopomorskie (110 690 firm)