Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 484 758 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Mazowieckie

: 658 939 firm

Miejscowo¶ę

 

Wola czerwińska

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. MASS

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 569 firm) Kujawsko-pomorskie (128 141 firm)
Lubelskie (118 991 firm) Lubuskie (96 485 firm)
³ódzkie (166 275 firm) Ma³opolskie (250 169 firm)
Mazowieckie (658 939 firm) Opolskie (77 493 firm)
Podkarpackie (123 848 firm) Podlaskie (76 638 firm)
Pomorskie (284 667 firm) ¶l±skie (496 577 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 481 firm) Warmińsko-mazurskie (104 853 firm)
Wielkopolskie (336 330 firm) Zachodniopomorskie (137 302 firm)