Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 404 244 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 76 704 firm w 1 236 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 467
2. BRZEG 3 888
3. G£UBCZYCE 1 429
4. G£UCHO£AZY 1 371
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 335
6. KLUCZBORK 2 176
7. KRAPKOWICE 1 534
8. NAMYS£ÓW 1 685
9. NYSA 4 273
10. OLESNO 1 290
11. PRUDNIK 1 609
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 636
13. BABORÓW 235
14. BIA£A 290
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 173
17. BYCZYNA 366
18. CHMIELOWICE 131
19. CHRÓ¦CICE 171
20. CHRÓ¦CINA 233
21. CHRZ”STOWICE 218
22. CISEK 117
23. CZARNOW”SY 299
24. D”BROWA 283
25. DOBRODZIEŃ 457
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (260 475 firm) Kujawsko-pomorskie (126 315 firm)
Lubelskie (117 023 firm) Lubuskie (95 291 firm)
³ódzkie (163 064 firm) Ma³opolskie (244 527 firm)
Mazowieckie (628 555 firm) Opolskie (76 704 firm)
Podkarpackie (121 843 firm) Podlaskie (75 628 firm)
Pomorskie (281 453 firm) ¶l±skie (491 396 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 660 firm) Warmińsko-mazurskie (102 156 firm)
Wielkopolskie (325 416 firm) Zachodniopomorskie (132 738 firm)