Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 411 250 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 76 805 firm w 1 235 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 534
2. BRZEG 3 888
3. G£UBCZYCE 1 431
4. G£UCHO£AZY 1 372
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 346
6. KLUCZBORK 2 176
7. KRAPKOWICE 1 536
8. NAMYS£ÓW 1 687
9. NYSA 4 278
10. OLESNO 1 290
11. PRUDNIK 1 612
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 637
13. BABORÓW 235
14. BIA£A 291
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 173
17. BYCZYNA 367
18. CHMIELOWICE 128
19. CHRÓ¦CICE 171
20. CHRÓ¦CINA 234
21. CHRZ”STOWICE 218
22. CISEK 117
23. CZARNOW”SY 288
24. D”BROWA 283
25. DOBRODZIEŃ 457
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 068 firm) Kujawsko-pomorskie (126 576 firm)
Lubelskie (117 258 firm) Lubuskie (95 432 firm)
³ódzkie (163 430 firm) Ma³opolskie (245 189 firm)
Mazowieckie (630 579 firm) Opolskie (76 805 firm)
Podkarpackie (122 052 firm) Podlaskie (75 738 firm)
Pomorskie (281 894 firm) ¶l±skie (492 087 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 783 firm) Warmińsko-mazurskie (102 303 firm)
Wielkopolskie (326 064 firm) Zachodniopomorskie (132 992 firm)