Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 344 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 838 firm w 1 237 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 901
2. BRZEG 3 922
3. G£UBCZYCE 1 447
4. G£UCHO£AZY 1 382
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 402
6. KLUCZBORK 2 198
7. KRAPKOWICE 1 560
8. NAMYS£ÓW 1 709
9. NYSA 4 323
10. OLESNO 1 310
11. PRUDNIK 1 624
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 654
13. BABORÓW 240
14. BIA£A 295
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 178
17. BYCZYNA 372
18. CHMIELOWICE 127
19. CHRÓ¦CICE 172
20. CHRÓ¦CINA 234
21. CHRZ”STOWICE 218
22. CISEK 120
23. CZARNOW”SY 277
24. D”BROWA 286
25. DOBRODZIEŃ 461
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 992 firm) Kujawsko-pomorskie (128 975 firm)
Lubelskie (120 141 firm) Lubuskie (97 021 firm)
³ódzkie (167 549 firm) Ma³opolskie (252 766 firm)
Mazowieckie (667 201 firm) Opolskie (77 838 firm)
Podkarpackie (124 892 firm) Podlaskie (77 059 firm)
Pomorskie (286 375 firm) ¶l±skie (499 121 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 873 firm) Warmińsko-mazurskie (105 301 firm)
Wielkopolskie (339 026 firm) Zachodniopomorskie (138 214 firm)