Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 488 189 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 522 firm w 1 237 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 771
2. BRZEG 3 905
3. G£UBCZYCE 1 441
4. G£UCHO£AZY 1 380
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 387
6. KLUCZBORK 2 196
7. KRAPKOWICE 1 552
8. NAMYS£ÓW 1 701
9. NYSA 4 310
10. OLESNO 1 305
11. PRUDNIK 1 622
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 646
13. BABORÓW 238
14. BIA£A 294
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 178
17. BYCZYNA 372
18. CHMIELOWICE 127
19. CHRÓ¦CICE 172
20. CHRÓ¦CINA 234
21. CHRZ”STOWICE 217
22. CISEK 119
23. CZARNOW”SY 280
24. D”BROWA 285
25. DOBRODZIEŃ 460
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 865 firm) Kujawsko-pomorskie (128 235 firm)
Lubelskie (119 434 firm) Lubuskie (96 540 firm)
³ódzkie (166 398 firm) Ma³opolskie (250 476 firm)
Mazowieckie (659 839 firm) Opolskie (77 522 firm)
Podkarpackie (123 948 firm) Podlaskie (76 685 firm)
Pomorskie (284 877 firm) ¶l±skie (496 890 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 525 firm) Warmińsko-mazurskie (104 898 firm)
Wielkopolskie (336 657 firm) Zachodniopomorskie (137 400 firm)