Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 440 049 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 76 950 firm w 1 237 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 584
2. BRZEG 3 884
3. G£UBCZYCE 1 433
4. G£UCHO£AZY 1 377
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 353
6. KLUCZBORK 2 179
7. KRAPKOWICE 1 541
8. NAMYS£ÓW 1 692
9. NYSA 4 283
10. OLESNO 1 293
11. PRUDNIK 1 615
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 638
13. BABORÓW 235
14. BIA£A 291
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 173
17. BYCZYNA 368
18. CHMIELOWICE 126
19. CHRÓ¦CICE 171
20. CHRÓ¦CINA 234
21. CHRZ”STOWICE 218
22. CISEK 117
23. CZARNOW”SY 287
24. D”BROWA 283
25. DOBRODZIEŃ 457
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 894 firm) Kujawsko-pomorskie (126 908 firm)
Lubelskie (117 802 firm) Lubuskie (95 846 firm)
³ódzkie (164 612 firm) Ma³opolskie (247 088 firm)
Mazowieckie (639 117 firm) Opolskie (76 950 firm)
Podkarpackie (122 365 firm) Podlaskie (75 904 firm)
Pomorskie (282 471 firm) ¶l±skie (493 030 firm)
¶wiźtokrzyskie (162 788 firm) Warmińsko-mazurskie (104 134 firm)
Wielkopolskie (333 155 firm) Zachodniopomorskie (135 985 firm)