Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 449 837 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 126 firm w 1 237 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 633
2. BRZEG 3 890
3. G£UBCZYCE 1 437
4. G£UCHO£AZY 1 377
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 366
6. KLUCZBORK 2 182
7. KRAPKOWICE 1 543
8. NAMYS£ÓW 1 697
9. NYSA 4 289
10. OLESNO 1 295
11. PRUDNIK 1 618
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 642
13. BABORÓW 236
14. BIA£A 294
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 175
17. BYCZYNA 371
18. CHMIELOWICE 127
19. CHRÓ¦CICE 171
20. CHRÓ¦CINA 234
21. CHRZ”STOWICE 218
22. CISEK 118
23. CZARNOW”SY 286
24. D”BROWA 285
25. DOBRODZIEŃ 459
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (262 600 firm) Kujawsko-pomorskie (127 252 firm)
Lubelskie (118 315 firm) Lubuskie (96 047 firm)
³ódzkie (165 137 firm) Ma³opolskie (248 065 firm)
Mazowieckie (641 362 firm) Opolskie (77 126 firm)
Podkarpackie (122 745 firm) Podlaskie (76 159 firm)
Pomorskie (283 086 firm) ¶l±skie (494 129 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 010 firm) Warmińsko-mazurskie (104 330 firm)
Wielkopolskie (334 097 firm) Zachodniopomorskie (136 377 firm)