Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 524 914 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 78 009 firm w 1 237 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 976
2. BRZEG 3 928
3. G£UBCZYCE 1 449
4. G£UCHO£AZY 1 382
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 410
6. KLUCZBORK 2 199
7. KRAPKOWICE 1 564
8. NAMYS£ÓW 1 713
9. NYSA 4 334
10. OLESNO 1 313
11. PRUDNIK 1 625
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 654
13. BABORÓW 240
14. BIA£A 294
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 178
17. BYCZYNA 372
18. CHMIELOWICE 127
19. CHRÓ¦CICE 172
20. CHRÓ¦CINA 234
21. CHRZ”STOWICE 218
22. CISEK 119
23. CZARNOW”SY 277
24. D”BROWA 286
25. DOBRODZIEŃ 461
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 200 firm) Kujawsko-pomorskie (129 404 firm)
Lubelskie (120 469 firm) Lubuskie (97 220 firm)
³ódzkie (168 067 firm) Ma³opolskie (253 856 firm)
Mazowieckie (671 218 firm) Opolskie (78 009 firm)
Podkarpackie (125 359 firm) Podlaskie (77 303 firm)
Pomorskie (287 202 firm) ¶l±skie (500 269 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 057 firm) Warmińsko-mazurskie (105 522 firm)
Wielkopolskie (340 151 firm) Zachodniopomorskie (138 608 firm)