Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 516 185 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 885 firm w 1 237 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 919
2. BRZEG 3 923
3. G£UBCZYCE 1 448
4. G£UCHO£AZY 1 382
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 406
6. KLUCZBORK 2 199
7. KRAPKOWICE 1 561
8. NAMYS£ÓW 1 710
9. NYSA 4 328
10. OLESNO 1 312
11. PRUDNIK 1 624
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 654
13. BABORÓW 240
14. BIA£A 295
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 178
17. BYCZYNA 372
18. CHMIELOWICE 127
19. CHRÓ¦CICE 172
20. CHRÓ¦CINA 234
21. CHRZ”STOWICE 218
22. CISEK 120
23. CZARNOW”SY 277
24. D”BROWA 286
25. DOBRODZIEŃ 461
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (267 293 firm) Kujawsko-pomorskie (129 133 firm)
Lubelskie (120 228 firm) Lubuskie (97 094 firm)
³ódzkie (167 714 firm) Ma³opolskie (253 117 firm)
Mazowieckie (668 424 firm) Opolskie (77 885 firm)
Podkarpackie (125 023 firm) Podlaskie (77 143 firm)
Pomorskie (286 629 firm) ¶l±skie (499 480 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 932 firm) Warmińsko-mazurskie (105 370 firm)
Wielkopolskie (339 360 firm) Zachodniopomorskie (138 360 firm)