Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 479 602 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 426 firm w 1 237 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 726
2. BRZEG 3 904
3. G£UBCZYCE 1 440
4. G£UCHO£AZY 1 380
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 380
6. KLUCZBORK 2 195
7. KRAPKOWICE 1 551
8. NAMYS£ÓW 1 700
9. NYSA 4 305
10. OLESNO 1 304
11. PRUDNIK 1 622
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 645
13. BABORÓW 238
14. BIA£A 294
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 178
17. BYCZYNA 372
18. CHMIELOWICE 127
19. CHRÓ¦CICE 171
20. CHRÓ¦CINA 233
21. CHRZ”STOWICE 217
22. CISEK 119
23. CZARNOW”SY 281
24. D”BROWA 285
25. DOBRODZIEŃ 460
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 168 firm) Kujawsko-pomorskie (127 966 firm)
Lubelskie (118 877 firm) Lubuskie (96 408 firm)
³ódzkie (166 028 firm) Ma³opolskie (249 703 firm)
Mazowieckie (657 249 firm) Opolskie (77 426 firm)
Podkarpackie (123 682 firm) Podlaskie (76 560 firm)
Pomorskie (284 345 firm) ¶l±skie (496 080 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 420 firm) Warmińsko-mazurskie (104 762 firm)
Wielkopolskie (335 824 firm) Zachodniopomorskie (137 104 firm)