Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 463 984 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 335 firm w 1 237 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 694
2. BRZEG 3 897
3. G£UBCZYCE 1 439
4. G£UCHO£AZY 1 379
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 375
6. KLUCZBORK 2 195
7. KRAPKOWICE 1 547
8. NAMYS£ÓW 1 699
9. NYSA 4 299
10. OLESNO 1 300
11. PRUDNIK 1 621
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 647
13. BABORÓW 236
14. BIA£A 294
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 177
17. BYCZYNA 372
18. CHMIELOWICE 127
19. CHRÓ¦CICE 171
20. CHRÓ¦CINA 234
21. CHRZ”STOWICE 217
22. CISEK 119
23. CZARNOW”SY 284
24. D”BROWA 285
25. DOBRODZIEŃ 460
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (263 495 firm) Kujawsko-pomorskie (127 653 firm)
Lubelskie (118 663 firm) Lubuskie (96 266 firm)
³ódzkie (165 644 firm) Ma³opolskie (248 992 firm)
Mazowieckie (647 234 firm) Opolskie (77 335 firm)
Podkarpackie (123 398 firm) Podlaskie (76 382 firm)
Pomorskie (283 805 firm) ¶l±skie (495 374 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 258 firm) Warmińsko-mazurskie (104 629 firm)
Wielkopolskie (335 072 firm) Zachodniopomorskie (136 784 firm)