Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 501 155 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 706 firm w 1 237 miejscowo¶ciach

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
1. OPOLE 15 843
2. BRZEG 3 913
3. G£UBCZYCE 1 446
4. G£UCHO£AZY 1 382
5. KŹDZIERZYN−KO¬LE 5 394
6. KLUCZBORK 2 198
7. KRAPKOWICE 1 557
8. NAMYS£ÓW 1 706
9. NYSA 4 316
10. OLESNO 1 308
11. PRUDNIK 1 622
12. STRZELCE OPOLSKIE 1 649
13. BABORÓW 239
14. BIA£A 295
15. BOGACICA 117
16. BRANICE 178
17. BYCZYNA 373
18. CHMIELOWICE 127
19. CHRÓ¦CICE 172
20. CHRÓ¦CINA 234
21. CHRZ”STOWICE 217
22. CISEK 119
23. CZARNOW”SY 277
24. D”BROWA 285
25. DOBRODZIEŃ 460
Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...50    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 035 firm) Kujawsko-pomorskie (128 643 firm)
Lubelskie (119 835 firm) Lubuskie (96 820 firm)
³ódzkie (167 033 firm) Ma³opolskie (251 750 firm)
Mazowieckie (663 470 firm) Opolskie (77 706 firm)
Podkarpackie (124 502 firm) Podlaskie (76 898 firm)
Pomorskie (285 682 firm) ¶l±skie (498 112 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 740 firm) Warmińsko-mazurskie (105 121 firm)
Wielkopolskie (337 916 firm) Zachodniopomorskie (137 892 firm)