Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 764 554 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Opolskie

: 13 264 firm w 862 miejscowo¶ciach

Strony:  «   1...     6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16     ...35    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
251. RAC£AWICE ¦L”SKIE 5
252. ROGÓW OPOLSKI 5
253. ROSZKOWICE 5
254. ROZKOCHÓW 6
255. ROÆNÓW 8
256. RÓWNE 5
257. RUDZICZKA 7
258. RYCHNÓW 8
259. SIDZINA 9
260. SIEDLEC 7
261. SKARBIMIERZ 8
262. SKOROGOSZCZ 8
263. S£AWICE 7
264. S£AWNIOWICE 7
265. SMARCHOWICE ¦L”SKIE 7
266. SPÓROK 6
267. STANISZCZE WIELKIE 8
268. STARE BUDKOWICE 6
269. STARE KO¬LE 6
270. STARE SIO£KOWICE 8
271. STARY PACZKÓW 5
272. STEBLÓW 5
273. STERNALICE 7
274. STRADUNIA 7
275. STROJEC 9
Strony:  «   1...     6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16     ...35    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 864 firm) Kujawsko-pomorskie (26 867 firm)
Lubelskie (25 493 firm) Lubuskie (16 309 firm)
³ódzkie (35 840 firm) Ma³opolskie (65 876 firm)
Mazowieckie (221 992 firm) Opolskie (13 264 firm)
Podkarpackie (26 041 firm) Podlaskie (13 745 firm)
Pomorskie (46 470 firm) ¶l±skie (75 964 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 024 firm) Warmińsko-mazurskie (16 576 firm)
Wielkopolskie (74 717 firm) Zachodniopomorskie (28 512 firm)