Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 765 919 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Opolskie

: 13 271 firm w 861 miejscowo¶ciach

Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...35    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
26. CHARBIELIN 11
27. CHMIELOWICE 13
28. CHORULA 34
29. CHRÓ¦CICE 31
30. CHRÓ¦CINA 26
31. CHRZ”STOWICE 20
32. CHRZ”SZCZYCE 27
33. CISEK 15
34. CZARNOW”SY 10
35. D”BROWA 28
36. DOBRODZIEŃ 57
37. DOBRZEŃ WIELKI 41
38. DOMASZOWICE 11
39. DZIERGOWICE 11
40. GIERA£CICE 12
41. G£OGÓWEK 85
42. GOGOLIN 78
43. GORZÓW ¦L”SKI 18
44. GO¦WINOWICE 10
45. GRODKÓW 99
46. JANUSZKOWICE 10
47. JE£OWA 16
48. JEMIELNICA 20
49. JŹDRZYCHÓW 12
50. KAMIEŃ ¦L”SKI 15
Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...35    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 989 firm) Kujawsko-pomorskie (26 902 firm)
Lubelskie (25 542 firm) Lubuskie (16 332 firm)
³ódzkie (35 900 firm) Ma³opolskie (65 982 firm)
Mazowieckie (222 429 firm) Opolskie (13 271 firm)
Podkarpackie (26 077 firm) Podlaskie (13 780 firm)
Pomorskie (46 553 firm) ¶l±skie (76 105 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 035 firm) Warmińsko-mazurskie (16 606 firm)
Wielkopolskie (74 848 firm) Zachodniopomorskie (28 568 firm)