Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 764 554 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Opolskie

: 13 264 firm w 862 miejscowo¶ciach

Strony:  «   1...     4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14     ...35    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
201. KRZYÆOWICE 8
202. KUJAKOWICE GÓRNE 7
203. LASKOWICE 6
204. LASOWICE MA£E 8
205. LASOWICE WIELKIE 7
206. LIGOTA TURAWSKA 5
207. LIGOTA ZAMECKA 6
208. LIPKI 6
209. LIPNIKI 5
210. LIPOWA 7
211. LUBCZ 5
212. £”CZNIK 7
213. £”KA PRUDNICKA 8
214. £”KI KOZIELSKIE 5
215. £UKOWICE BRZESKIE 5
216. MAGNUSZOWICE 6
217. MALNIA 7
218. MASÓW 5
219. M”KOSZYCE 6
220. MECHNICE 8
221. MOSZCZANKA 5
222. MY¦LINA 7
223. NAK£O 9
224. NAROK 8
225. NASIEDLE 6
Strony:  «   1...     4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14     ...35    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 864 firm) Kujawsko-pomorskie (26 867 firm)
Lubelskie (25 493 firm) Lubuskie (16 309 firm)
³ódzkie (35 840 firm) Ma³opolskie (65 876 firm)
Mazowieckie (221 992 firm) Opolskie (13 264 firm)
Podkarpackie (26 041 firm) Podlaskie (13 745 firm)
Pomorskie (46 470 firm) ¶l±skie (75 964 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 024 firm) Warmińsko-mazurskie (16 576 firm)
Wielkopolskie (74 717 firm) Zachodniopomorskie (28 512 firm)