Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 505 451 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 756 firm

Miejscowo¶ę

 

D±brówka ³ubniańska

: 33 firm (0,04% pokrycia)

Baza KRS (5 firm)   Baza JDG (28 firm)
Lp Firma
1. FILA JERZY FILA I WSPÓLNICY
2. FUNDACJA IN BLESSED ART
3. PLASTODREW SOWA
4. RECYCLING BY D. BUCHTA
5. STOWARZYSZENIE D”BRÓWKA

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 404 firm) Kujawsko-pomorskie (128 781 firm)
Lubelskie (119 943 firm) Lubuskie (96 890 firm)
³ódzkie (167 236 firm) Ma³opolskie (252 171 firm)
Mazowieckie (664 799 firm) Opolskie (77 756 firm)
Podkarpackie (124 644 firm) Podlaskie (76 967 firm)
Pomorskie (285 941 firm) ¶l±skie (498 525 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 786 firm) Warmińsko-mazurskie (105 189 firm)
Wielkopolskie (338 388 firm) Zachodniopomorskie (138 031 firm)