Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 750 179 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Opolskie

: 13 082 firm

Miejscowo¶ę

 

Drogoszów

: 1 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. ROLNICZA SPÓ£DZIELNIA PRODUKCYJNA W JASIENICY DOLNEJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 556 firm) Kujawsko-pomorskie (26 435 firm)
Lubelskie (25 020 firm) Lubuskie (16 103 firm)
³ódzkie (35 216 firm) Ma³opolskie (64 621 firm)
Mazowieckie (217 246 firm) Opolskie (13 082 firm)
Podkarpackie (25 611 firm) Podlaskie (13 432 firm)
Pomorskie (45 569 firm) ¶l±skie (74 741 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 872 firm) Warmińsko-mazurskie (16 329 firm)
Wielkopolskie (73 296 firm) Zachodniopomorskie (28 050 firm)