Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 761 223 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Opolskie

: 13 212 firm

Miejscowo¶ę

 

Kietrz

: 52 firm (0,39% pokrycia)

Strony:  «     1   2   3  
Lp Firma
51. ZAK£AD RZE¬NICZO-WŹDLINIARSKI NASIENIAK
52. ZAK£ADY TKANIN DEKORACYJNYCH WELUR
Strony:  «     1   2   3  

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 567 firm) Kujawsko-pomorskie (26 752 firm)
Lubelskie (25 393 firm) Lubuskie (16 252 firm)
³ódzkie (35 705 firm) Ma³opolskie (65 595 firm)
Mazowieckie (220 944 firm) Opolskie (13 212 firm)
Podkarpackie (25 954 firm) Podlaskie (13 668 firm)
Pomorskie (46 250 firm) ¶l±skie (75 664 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 995 firm) Warmińsko-mazurskie (16 517 firm)
Wielkopolskie (74 347 firm) Zachodniopomorskie (28 408 firm)