Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 516 192 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 886 firm

Miejscowo¶ę

 

£adza

: 13 firm (0,02% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (11 firm)
Lp Firma
1. EMP ELEKTROMONTAGEN - PERSONALMANAGEMENT GMBH ODDZIA£ W POLSCE
2. STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI £ADZA

Województwa:
Dolno¶l±skie (267 297 firm) Kujawsko-pomorskie (129 133 firm)
Lubelskie (120 225 firm) Lubuskie (97 095 firm)
³ódzkie (167 715 firm) Ma³opolskie (253 114 firm)
Mazowieckie (668 428 firm) Opolskie (77 886 firm)
Podkarpackie (125 024 firm) Podlaskie (77 143 firm)
Pomorskie (286 629 firm) ¶l±skie (499 485 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 932 firm) Warmińsko-mazurskie (105 370 firm)
Wielkopolskie (339 356 firm) Zachodniopomorskie (138 360 firm)