Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 524 948 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 78 010 firm

Miejscowo¶ę

 

£adza

: 13 firm (0,02% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (11 firm)
Lp Firma
1. EMP ELEKTROMONTAGEN - PERSONALMANAGEMENT GMBH ODDZIA£ W POLSCE
2. STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI £ADZA

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 200 firm) Kujawsko-pomorskie (129 404 firm)
Lubelskie (120 470 firm) Lubuskie (97 223 firm)
³ódzkie (168 067 firm) Ma³opolskie (253 858 firm)
Mazowieckie (671 230 firm) Opolskie (78 010 firm)
Podkarpackie (125 358 firm) Podlaskie (77 304 firm)
Pomorskie (287 203 firm) ¶l±skie (500 273 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 057 firm) Warmińsko-mazurskie (105 526 firm)
Wielkopolskie (340 156 firm) Zachodniopomorskie (138 609 firm)