Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 751 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Opolskie

: 13 700 firm

Miejscowo¶ę

 

Okopy

: 5 firm (0,04% pokrycia)

Lp Firma
1. AGROHOP - BIS
2. AGROHOP BIELICE
3. AGROHOP SERVICE
4. AGROHOP
5. PRZEDSIŹBIORSTWO ROLNE OKOPY

Województwa:
Dolno¶l±skie (67 035 firm) Kujawsko-pomorskie (28 275 firm)
Lubelskie (26 682 firm) Lubuskie (16 876 firm)
³ódzkie (37 433 firm) Ma³opolskie (68 828 firm)
Mazowieckie (233 403 firm) Opolskie (13 700 firm)
Podkarpackie (27 219 firm) Podlaskie (14 410 firm)
Pomorskie (48 674 firm) ¶l±skie (79 365 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 596 firm) Warmińsko-mazurskie (17 269 firm)
Wielkopolskie (78 391 firm) Zachodniopomorskie (29 595 firm)