Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 780 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 991 firm

Miejscowo¶ę

 

Pokrzywna

: 25 firm (0,03% pokrycia)

Baza KRS (8 firm)   Baza JDG (17 firm)
Lp Firma
1. EUROTURYSTA
2. GORZELANNY W LIKWIDACJI
3. HOTELE GORZELANNY
4. HOTELE GORZELANNY SPÓ£KA KOMANDYTOWA
5. ORGANIC CASTLE
6. STOWARZYSZENIE KOPA BISKUPIA
7. STOWARZYSZENIE LUDZI TWÓRCZYCH GALERIA
8. Z£OTA DOLINA

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 050 firm) Kujawsko-pomorskie (129 363 firm)
Lubelskie (120 439 firm) Lubuskie (97 202 firm)
³ódzkie (168 015 firm) Ma³opolskie (253 793 firm)
Mazowieckie (670 839 firm) Opolskie (77 991 firm)
Podkarpackie (125 301 firm) Podlaskie (77 270 firm)
Pomorskie (287 136 firm) ¶l±skie (500 179 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 035 firm) Warmińsko-mazurskie (105 506 firm)
Wielkopolskie (340 090 firm) Zachodniopomorskie (138 571 firm)