Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 524 916 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 78 009 firm

Miejscowość

 

Rudniki

: 238 firm (0,31% pokrycia)

Baza KRS (13 firm)   Baza JDG (225 firm)
Lp Firma
1. AGROTURYSTYCZNE STOWARZYSZENIE ŹRÓDEŁ PROSNY
2. APTEKA POD ŚWIERKAMI
3. FUNDACJA GÓRNA PROSNA
4. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
5. GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W RUDNIKACH
6. KRAMAD KOLOR
7. LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W RUDNIKACH
8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDNIKACH
9. RUDMAR W.M. ŁĘGOSZ
10. SPOŁECZNE TOWARZYSTWO SIATKARSKIE AMONIT RUDNIKI
11. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RUDNIKACH
12. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY RUDNIKI KREATYWNOŚĆ
13. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA GIMNAZJUM W RUDNIKACH

Województwa:
Dolnośląskie (268 200 firm) Kujawsko-pomorskie (129 404 firm)
Lubelskie (120 471 firm) Lubuskie (97 220 firm)
łódzkie (168 067 firm) Małopolskie (253 856 firm)
Mazowieckie (671 219 firm) Opolskie (78 009 firm)
Podkarpackie (125 359 firm) Podlaskie (77 303 firm)
Pomorskie (287 202 firm) śląskie (500 268 firm)
świętokrzyskie (164 057 firm) Warmińsko-mazurskie (105 522 firm)
Wielkopolskie (340 151 firm) Zachodniopomorskie (138 608 firm)