Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 516 186 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 885 firm

Miejscowość

 

Rudniki

: 238 firm (0,31% pokrycia)

Baza KRS (13 firm)   Baza JDG (225 firm)
Lp Firma
1. AGROTURYSTYCZNE STOWARZYSZENIE ŹRÓDEŁ PROSNY
2. APTEKA POD ŚWIERKAMI
3. FUNDACJA GÓRNA PROSNA
4. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
5. GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W RUDNIKACH
6. KRAMAD KOLOR
7. LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W RUDNIKACH
8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDNIKACH
9. RUDMAR W.M. ŁĘGOSZ
10. SPOŁECZNE TOWARZYSTWO SIATKARSKIE AMONIT RUDNIKI
11. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RUDNIKACH
12. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY RUDNIKI KREATYWNOŚĆ
13. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA GIMNAZJUM W RUDNIKACH

Województwa:
Dolnośląskie (267 293 firm) Kujawsko-pomorskie (129 133 firm)
Lubelskie (120 228 firm) Lubuskie (97 094 firm)
łódzkie (167 714 firm) Małopolskie (253 117 firm)
Mazowieckie (668 424 firm) Opolskie (77 885 firm)
Podkarpackie (125 023 firm) Podlaskie (77 143 firm)
Pomorskie (286 630 firm) śląskie (499 480 firm)
świętokrzyskie (163 932 firm) Warmińsko-mazurskie (105 370 firm)
Wielkopolskie (339 360 firm) Zachodniopomorskie (138 360 firm)