Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 316 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 77 838 firm

Miejscowość

 

Rudniki

: 238 firm (0,31% pokrycia)

Baza KRS (13 firm)   Baza JDG (225 firm)
Lp Firma
1. AGROTURYSTYCZNE STOWARZYSZENIE ŹRÓDEŁ PROSNY
2. APTEKA POD ŚWIERKAMI
3. FUNDACJA GÓRNA PROSNA
4. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
5. GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W RUDNIKACH
6. KRAMAD KOLOR
7. LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W RUDNIKACH
8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDNIKACH
9. RUDMAR W.M. ŁĘGOSZ
10. SPOŁECZNE TOWARZYSTWO SIATKARSKIE AMONIT RUDNIKI
11. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RUDNIKACH
12. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY RUDNIKI KREATYWNOŚĆ
13. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA GIMNAZJUM W RUDNIKACH

Województwa:
Dolnośląskie (266 991 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 141 firm) Lubuskie (97 021 firm)
łódzkie (167 548 firm) Małopolskie (252 762 firm)
Mazowieckie (667 193 firm) Opolskie (77 838 firm)
Podkarpackie (124 890 firm) Podlaskie (77 059 firm)
Pomorskie (286 374 firm) śląskie (499 119 firm)
świętokrzyskie (163 872 firm) Warmińsko-mazurskie (105 299 firm)
Wielkopolskie (339 023 firm) Zachodniopomorskie (138 214 firm)