Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 547 927 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Opolskie

: 78 316 firm

Miejscowość

 

Rudniki

: 238 firm (0,30% pokrycia)

Baza KRS (13 firm)   Baza JDG (225 firm)
Lp Firma
1. AGROTURYSTYCZNE STOWARZYSZENIE ŹRÓDEŁ PROSNY
2. APTEKA POD ŚWIERKAMI
3. FUNDACJA GÓRNA PROSNA
4. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
5. GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W RUDNIKACH
6. KRAMAD KOLOR
7. LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W RUDNIKACH
8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDNIKACH
9. RUDMAR W.M. ŁĘGOSZ
10. SPOŁECZNE TOWARZYSTWO SIATKARSKIE AMONIT RUDNIKI
11. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RUDNIKACH
12. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY RUDNIKI KREATYWNOŚĆ
13. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA GIMNAZJUM W RUDNIKACH

Województwa:
Dolnośląskie (270 273 firm) Kujawsko-pomorskie (130 084 firm)
Lubelskie (121 105 firm) Lubuskie (97 611 firm)
łódzkie (169 074 firm) Małopolskie (255 878 firm)
Mazowieckie (678 679 firm) Opolskie (78 316 firm)
Podkarpackie (126 095 firm) Podlaskie (77 688 firm)
Pomorskie (288 683 firm) śląskie (502 550 firm)
świętokrzyskie (164 336 firm) Warmińsko-mazurskie (105 900 firm)
Wielkopolskie (342 380 firm) Zachodniopomorskie (139 275 firm)