Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 745 906 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Opolskie

: 13 028 firm

Miejscowo¶ę

 

Skarbimierz-osiedle

: 44 firm (0,34% pokrycia)

Strony:   1   2      »
Lp Firma
1. AGREMO -
2. ALBA OIL
3. ARUAL
4. BARBO
5. BETONIARNIA SKARBET
6. BRZESKA OCHOTNICZA GRUPA RATOWNICZA
7. BUUM Z SIEDZIB” W KRO¦NIE
8. CANOS OIL
9. CULLEN CLEANING UNLIMITED SPÓ£KA Z NIEOGRANICZON” ODPOWIEDZIALNO¦CI” ODDZIA£ W POLSCE
10. DAMAR W LIKWIDACJI
11. DDW W LIKWIDACJI
12. EKO PERFEKT
13. EKO-SKARBIMIERZ
14. ELENA
15. FPS POLSKA
16. FUNDACJA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH I NIEPE£NOSPRAWNYCH PRO SPORT
17. GLOBAL TRANSPORT COMPANY
18. GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPO£Y SPORTOWE W SKARBIMIERZU
19. GRAN-INWEST
20. GTC
21. HOTEL ANTONIO CONFERENCE
22. IZS
23. JISKRA
24. KD
25. LOGISTICS TRANSPORT COMPANY
Strony:   1   2      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 197 firm) Kujawsko-pomorskie (26 286 firm)
Lubelskie (24 859 firm) Lubuskie (16 031 firm)
³ódzkie (34 990 firm) Ma³opolskie (64 234 firm)
Mazowieckie (215 887 firm) Opolskie (13 028 firm)
Podkarpackie (25 505 firm) Podlaskie (13 357 firm)
Pomorskie (45 283 firm) ¶l±skie (74 390 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 824 firm) Warmińsko-mazurskie (16 251 firm)
Wielkopolskie (72 888 firm) Zachodniopomorskie (27 896 firm)