Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 532 697 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Podkarpackie

: 125 608 firm w 1 743 miejscowo¶ciach

Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...70    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
26. BOJANÓW 113
27. BOROWA 135
28. BRATKOWICE 177
29. BRZE¬NICA 194
30. BRZOSTEK 242
31. BRZOZÓW 924
32. BRZÓZA KRÓLEWSKA 127
33. BRZYSKA 100
34. BUKOWSKO 145
35. CHMIELNIK 203
36. CHMIELÓW 107
37. CHORKÓWKA 160
38. CHORZELÓW 210
39. CIESZANÓW 173
40. CMOLAS 170
41. CZARNA 332
42. CZERMIN 139
43. CZUDEC 303
44. DŹBOWIEC 153
45. DOMARADZ 129
46. DUBIECKO 157
47. DUKLA 317
48. DYNÓW 410
49. FRYSZTAK 179
50. GIEDLAROWA 119
Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...70    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 901 firm) Kujawsko-pomorskie (129 629 firm)
Lubelskie (120 663 firm) Lubuskie (97 358 firm)
³ódzkie (168 419 firm) Ma³opolskie (254 537 firm)
Mazowieckie (673 847 firm) Opolskie (78 092 firm)
Podkarpackie (125 608 firm) Podlaskie (77 452 firm)
Pomorskie (287 666 firm) ¶l±skie (501 002 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 159 firm) Warmińsko-mazurskie (105 626 firm)
Wielkopolskie (340 909 firm) Zachodniopomorskie (138 829 firm)