Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 548 695 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Podkarpackie

: 126 114 firm w 1 743 miejscowo¶ciach

Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...70    »
Lp Miasto Ilo¶ę firm
26. BOJANÓW 113
27. BOROWA 135
28. BRATKOWICE 178
29. BRZE¬NICA 194
30. BRZOSTEK 244
31. BRZOZÓW 924
32. BRZÓZA KRÓLEWSKA 127
33. BRZYSKA 100
34. BUKOWSKO 145
35. CHMIELNIK 203
36. CHMIELÓW 107
37. CHORKÓWKA 161
38. CHORZELÓW 210
39. CIESZANÓW 173
40. CMOLAS 170
41. CZARNA 332
42. CZERMIN 140
43. CZUDEC 303
44. DŹBOWIEC 154
45. DOMARADZ 129
46. DUBIECKO 157
47. DUKLA 317
48. DYDNIA 100
49. DYNÓW 410
50. FRYSZTAK 180
Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...70    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 342 firm) Kujawsko-pomorskie (130 117 firm)
Lubelskie (121 137 firm) Lubuskie (97 623 firm)
³ódzkie (169 099 firm) Ma³opolskie (255 940 firm)
Mazowieckie (678 956 firm) Opolskie (78 322 firm)
Podkarpackie (126 114 firm) Podlaskie (77 707 firm)
Pomorskie (288 721 firm) ¶l±skie (502 637 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 341 firm) Warmińsko-mazurskie (105 911 firm)
Wielkopolskie (342 437 firm) Zachodniopomorskie (139 291 firm)