Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 530 598 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podkarpackie

: 125 557 firm

Miejscowość

 

Postołów

: 7 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (4 firm)
Lp Firma
1. AUTO-KLASS-POSTOŁÓW
2. PODKARPACKI OŚRODEK REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ ŻONKIL
3. PROMET-POSTOŁÓW

Województwa:
Dolnośląskie (268 709 firm) Kujawsko-pomorskie (129 560 firm)
Lubelskie (120 608 firm) Lubuskie (97 321 firm)
łódzkie (168 344 firm) Małopolskie (254 352 firm)
Mazowieckie (673 182 firm) Opolskie (78 069 firm)
Podkarpackie (125 557 firm) Podlaskie (77 407 firm)
Pomorskie (287 523 firm) śląskie (500 775 firm)
świętokrzyskie (164 130 firm) Warmińsko-mazurskie (105 599 firm)
Wielkopolskie (340 704 firm) Zachodniopomorskie (138 758 firm)