Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 309 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 77 059 firm w 2 611 miejscowo¶ciach

Strony:  «   1...     95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105  
Lp Miasto Ilo¶ę firm
2601. JAKI 1
2602. GÓRY 1
2603. PŹZA 1
2604. DO£Y 1
2605. 202 1
2606. 11 1
2607. 19 1
2608. 58 1
2609. 72 1
2610. U6 1
2611. 84 1
Strony:  «   1...     95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105  

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 991 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 140 firm) Lubuskie (97 021 firm)
³ódzkie (167 548 firm) Ma³opolskie (252 762 firm)
Mazowieckie (667 190 firm) Opolskie (77 838 firm)
Podkarpackie (124 889 firm) Podlaskie (77 059 firm)
Pomorskie (286 374 firm) ¶l±skie (499 118 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 872 firm) Warmińsko-mazurskie (105 299 firm)
Wielkopolskie (339 023 firm) Zachodniopomorskie (138 213 firm)