Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 281 495 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 73 080 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (247 882 firm) Kujawsko-pomorskie (120 346 firm)
Lubelskie (111 086 firm) Lubuskie (91 943 firm)
łódzkie (155 481 firm) Małopolskie (230 707 firm)
Mazowieckie (597 035 firm) Opolskie (74 250 firm)
Podkarpackie (116 865 firm) Podlaskie (73 080 firm)
Pomorskie (275 101 firm) śląskie (480 028 firm)
świętokrzyskie (160 019 firm) Warmińsko-mazurskie (100 620 firm)
Wielkopolskie (317 141 firm) Zachodniopomorskie (129 911 firm)