Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 899 964 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

podlaskie

: 63 976 firm

Miejscowość

 

głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
dolnośląskie (217 085 firm) kujawsko-pomorskie (101 419 firm)
lubelskie (93 749 firm) lubuskie (81 677 firm)
łódzkie (131 427 firm) małopolskie (196 828 firm)
mazowieckie (523 815 firm) opolskie (65 826 firm)
podkarpackie (100 794 firm) podlaskie (63 976 firm)
pomorskie (252 721 firm) śląskie (442 615 firm)
świętokrzyskie (150 925 firm) warmińsko-mazurskie (89 554 firm)
wielkopolskie (275 212 firm) zachodniopomorskie (112 341 firm)