Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 403 795 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 75 618 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (260 441 firm) Kujawsko-pomorskie (126 306 firm)
Lubelskie (117 008 firm) Lubuskie (95 280 firm)
łódzkie (163 048 firm) Małopolskie (244 473 firm)
Mazowieckie (628 421 firm) Opolskie (76 700 firm)
Podkarpackie (121 820 firm) Podlaskie (75 618 firm)
Pomorskie (281 421 firm) śląskie (491 356 firm)
świętokrzyskie (161 657 firm) Warmińsko-mazurskie (102 151 firm)
Wielkopolskie (325 377 firm) Zachodniopomorskie (132 718 firm)