Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 936 021 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 64 889 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (220 117 firm) Kujawsko-pomorskie (103 303 firm)
Lubelskie (95 361 firm) Lubuskie (82 691 firm)
łódzkie (133 643 firm) Małopolskie (199 890 firm)
Mazowieckie (529 962 firm) Opolskie (66 484 firm)
Podkarpackie (102 311 firm) Podlaskie (64 889 firm)
Pomorskie (255 064 firm) śląskie (446 299 firm)
świętokrzyskie (151 811 firm) Warmińsko-mazurskie (90 682 firm)
Wielkopolskie (279 304 firm) Zachodniopomorskie (114 210 firm)