Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 202 935 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 71 286 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (243 265 firm) Kujawsko-pomorskie (118 261 firm)
Lubelskie (109 156 firm) Lubuskie (90 569 firm)
łódzkie (151 828 firm) Małopolskie (221 362 firm)
Mazowieckie (579 921 firm) Opolskie (72 165 firm)
Podkarpackie (112 830 firm) Podlaskie (71 286 firm)
Pomorskie (271 063 firm) śląskie (472 342 firm)
świętokrzyskie (157 947 firm) Warmińsko-mazurskie (98 348 firm)
Wielkopolskie (306 296 firm) Zachodniopomorskie (126 296 firm)