Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 228 642 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 72 156 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (244 020 firm) Kujawsko-pomorskie (118 559 firm)
Lubelskie (109 387 firm) Lubuskie (90 750 firm)
łódzkie (153 394 firm) Małopolskie (226 386 firm)
Mazowieckie (588 512 firm) Opolskie (73 335 firm)
Podkarpackie (115 110 firm) Podlaskie (72 156 firm)
Pomorskie (272 511 firm) śląskie (473 864 firm)
świętokrzyskie (158 057 firm) Warmińsko-mazurskie (98 517 firm)
Wielkopolskie (307 490 firm) Zachodniopomorskie (126 594 firm)