Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 829 648 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

podlaskie

: 62 083 firm

Miejscowość

 

głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
dolnośląskie (210 776 firm) kujawsko-pomorskie (97 540 firm)
lubelskie (90 460 firm) lubuskie (79 631 firm)
łódzkie (126 952 firm) małopolskie (190 213 firm)
mazowieckie (512 717 firm) opolskie (64 481 firm)
podkarpackie (97 770 firm) podlaskie (62 083 firm)
pomorskie (248 008 firm) śląskie (435 636 firm)
świętokrzyskie (149 239 firm) warmińsko-mazurskie (87 190 firm)
wielkopolskie (268 396 firm) zachodniopomorskie (108 556 firm)