Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 906 087 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 64 124 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (217 657 firm) Kujawsko-pomorskie (101 736 firm)
Lubelskie (93 993 firm) Lubuskie (81 830 firm)
łódzkie (131 879 firm) Małopolskie (197 389 firm)
Mazowieckie (524 882 firm) Opolskie (65 921 firm)
Podkarpackie (101 057 firm) Podlaskie (64 124 firm)
Pomorskie (253 164 firm) śląskie (443 223 firm)
świętokrzyskie (151 071 firm) Warmińsko-mazurskie (89 748 firm)
Wielkopolskie (275 780 firm) Zachodniopomorskie (112 633 firm)