Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 376 797 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 75 165 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (258 423 firm) Kujawsko-pomorskie (125 563 firm)
Lubelskie (116 120 firm) Lubuskie (94 878 firm)
łódzkie (161 919 firm) Małopolskie (242 110 firm)
Mazowieckie (619 722 firm) Opolskie (76 355 firm)
Podkarpackie (120 870 firm) Podlaskie (75 165 firm)
Pomorskie (279 934 firm) śląskie (487 824 firm)
świętokrzyskie (161 298 firm) Warmińsko-mazurskie (101 650 firm)
Wielkopolskie (323 047 firm) Zachodniopomorskie (131 919 firm)