Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 183 211 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 71 159 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (238 897 firm) Kujawsko-pomorskie (115 450 firm)
Lubelskie (106 570 firm) Lubuskie (89 004 firm)
łódzkie (149 319 firm) Małopolskie (220 624 firm)
Mazowieckie (577 778 firm) Opolskie (72 022 firm)
Podkarpackie (112 576 firm) Podlaskie (71 159 firm)
Pomorskie (270 670 firm) śląskie (471 672 firm)
świętokrzyskie (157 804 firm) Warmińsko-mazurskie (98 202 firm)
Wielkopolskie (305 455 firm) Zachodniopomorskie (126 009 firm)