Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 016 665 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 67 083 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (227 110 firm) Kujawsko-pomorskie (107 703 firm)
Lubelskie (99 086 firm) Lubuskie (84 951 firm)
łódzkie (138 745 firm) Małopolskie (207 316 firm)
Mazowieckie (542 850 firm) Opolskie (68 097 firm)
Podkarpackie (105 577 firm) Podlaskie (67 083 firm)
Pomorskie (260 559 firm) śląskie (454 473 firm)
świętokrzyskie (153 716 firm) Warmińsko-mazurskie (93 126 firm)
Wielkopolskie (287 388 firm) Zachodniopomorskie (118 885 firm)