Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 007 266 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 66 831 firm

Miejscowość

 

Głodowo-dąb

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (0 firm)   Baza JDG (1 firm)
Lp Firma
1. GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE TOMASZ KOŁAKOWSKI

Województwa:
Dolnośląskie (226 319 firm) Kujawsko-pomorskie (107 180 firm)
Lubelskie (98 618 firm) Lubuskie (84 716 firm)
łódzkie (138 172 firm) Małopolskie (206 458 firm)
Mazowieckie (541 233 firm) Opolskie (67 894 firm)
Podkarpackie (105 170 firm) Podlaskie (66 831 firm)
Pomorskie (259 991 firm) śląskie (453 593 firm)
świętokrzyskie (153 460 firm) Warmińsko-mazurskie (92 833 firm)
Wielkopolskie (286 442 firm) Zachodniopomorskie (118 356 firm)