Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 315 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Podlaskie

: 77 059 firm

Miejscowo¶ę

 

Siemiatycze

: 1 234 firm (1,60% pokrycia)

Baza KRS (100 firm)   Baza JDG (1 133 firm)
Strony:   1   2   3   4      »
Lp Firma
1. ABOUT-S
2. AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GLOBAL SECURITY
3. AKCES BORKOWSCY
4. AQUARIUS
5. BANK SPÓ£DZIELCZY W SIEMIATYCZACH
6. BBB MUSHROOM
7. BLECH DACH TERESZKIEWICZ
8. BWB PODLASIE
9. CECH RZEMIOS£ RÓÆNYCH W SIEMIATYCZACH
10. ECF FINANSE
11. EDSPOL
12. ENERIS SIEMIATYCZE
13. FENIKS
14. FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SOKÓ£ ZYGMUNT NIELIPIŃSKI I WSPÓLNICY
15. FUNDACJA DONUM
16. FUNDACJA DUMA PODLASIA
17. FUNDACJA RATUJMY
18. FUNDACJA WYCHOWAWCÓW VERBUM
19. GLOBAL SECURITY II
20. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W SIEMIATYCZACH
21. IDEAL SOKÓ£KA
22. IN-PROGRES
23. INTERMAX
24. IREX-POL
25. KK INTERNATIONAL AGENCY
Strony:   1   2   3   4      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 991 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 141 firm) Lubuskie (97 021 firm)
³ódzkie (167 548 firm) Ma³opolskie (252 762 firm)
Mazowieckie (667 193 firm) Opolskie (77 838 firm)
Podkarpackie (124 890 firm) Podlaskie (77 059 firm)
Pomorskie (286 374 firm) ¶l±skie (499 119 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 872 firm) Warmińsko-mazurskie (105 299 firm)
Wielkopolskie (339 023 firm) Zachodniopomorskie (138 213 firm)