Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 751 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Pomorskie

: 48 676 firm

Miejscowo¶ę

 

Komorczyn

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. STOWARZYSZENIE HODOWCÓW I PRODUCENTÓW ¦WINI Z£OTNICKIEJ PSTREJ £ACIATA

Województwa:
Dolno¶l±skie (67 033 firm) Kujawsko-pomorskie (28 275 firm)
Lubelskie (26 683 firm) Lubuskie (16 875 firm)
³ódzkie (37 433 firm) Ma³opolskie (68 826 firm)
Mazowieckie (233 399 firm) Opolskie (13 700 firm)
Podkarpackie (27 221 firm) Podlaskie (14 410 firm)
Pomorskie (48 676 firm) ¶l±skie (79 367 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 596 firm) Warmińsko-mazurskie (17 270 firm)
Wielkopolskie (78 392 firm) Zachodniopomorskie (29 595 firm)