Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 807 998 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Pomorskie

: 49 120 firm

Miejscowo¶ę

 

Lutom

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. KÓ£KO ROLNICZE - KO£O GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZAPŹDOWIE BOROWIANKI

Województwa:
Dolno¶l±skie (67 669 firm) Kujawsko-pomorskie (28 532 firm)
Lubelskie (26 926 firm) Lubuskie (17 001 firm)
³ódzkie (37 794 firm) Ma³opolskie (69 495 firm)
Mazowieckie (235 709 firm) Opolskie (13 790 firm)
Podkarpackie (27 417 firm) Podlaskie (14 603 firm)
Pomorskie (49 120 firm) ¶l±skie (80 015 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 701 firm) Warmińsko-mazurskie (17 379 firm)
Wielkopolskie (79 024 firm) Zachodniopomorskie (29 823 firm)