Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 889 549 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

¶l±skie

: 87 231 firm

Miejscowo¶ę

 

Che³m ¶l±ski

: 69 firm (0,08% pokrycia)

Strony:   1   2   3      »
Lp Firma
1. ACHTELIK II MONTAÆ I DYSTRYBUCJA
2. AREZZO CAPITAL
3. AREZZO CAPITAL
4. ARTUR G£OWACKI
5. ASTI TRANS
6. BIO-ECO
7. BUDOFAM
8. BUDOFAM SPÓ£KA KOMANDYTOWA
9. CENTRUM MECHANIKI I INÆYNIERII POWIERZCHNI
10. DAGI-SPED
11. EURO-HAUS
12. EXIP
13. FABRYKA WENTYLATORÓW FAWENT
14. FAMA BUD-POL
15. FAWENT - SERVICE W LIKWIDACJI
16. FIN-A I WSPÓLNICY SPÓ£KA KOMANDYTOWA
17. FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ EKOLOGIA
18. GMINNA SPÓ£KA KOMUNALNA
19. HARTPOL
20. HURTOWNIA TROPIK RYSZARD, BOGUS£AW NOWROCKI
21. IGLO IRENEUSZ NATKANIEC ANDRZEJ ÆUKIEWICZ
22. INICJATYWA M£ODYCH
23. INSTALEX URBAŃCZYK-URBAŃCZYK
24. JOWI
25. KANCELARIA POWIERNICZA ARTUR G£OWACKI
Strony:   1   2   3      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (74 703 firm) Kujawsko-pomorskie (31 335 firm)
Lubelskie (29 617 firm) Lubuskie (18 527 firm)
³ódzkie (41 508 firm) Ma³opolskie (76 909 firm)
Mazowieckie (261 698 firm) Opolskie (14 780 firm)
Podkarpackie (29 844 firm) Podlaskie (16 089 firm)
Pomorskie (54 330 firm) ¶l±skie (87 231 firm)
¶wiźtokrzyskie (14 901 firm) Warmińsko-mazurskie (18 752 firm)
Wielkopolskie (87 053 firm) Zachodniopomorskie (32 272 firm)