Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 553 227 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

¶l±skie

: 503 048 firm

Miejscowo¶ę

 

Czelad¼

: 3 608 firm (0,72% pokrycia)

Baza KRS (418 firm)   Baza JDG (3 190 firm)
Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...17    »
Lp Firma
51. CENTRUM-MED ANNA DRZEWIECKA, ELÆBIETA DRZEWIECKA
52. CERAMIKA AVANTI
53. CHIANU-TRANS
54. CINI
55. CITONET - ¦L”SKI
56. COMPSUPP
57. CONNECT IT T.POGODA, R.STEFAŃCZYK
58. CORROVENTA OSUSZANIE
59. CULINARIA
60. CURY£O SPÓ£KA Z OGRANICZON” ODPWIEDZIALNO¦CI”
61. CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA
62. CZELADZKI KLUB SPORTOWY - 1924
63. CZELADZKIE CENTRUM FIZJOTERAPII
64. CZELADZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO - ZBK
65. CZELADZKIE WODOCI”GI
66. CZELADZKIE ZAK£ADY ENERGETYKI CIEPLNEJ CZEZEC W LIKWIDACJI
67. CZELAD¬ JEST FAJNA
68. D-VISION W LIKWIDACJI
69. DAITO SUSHI
70. DANISEVSKY - ODDZIA£ W POLSCE W LIKWIDACJI
71. DELCOS CONSULTANT POLAND
72. DELTAOILS - PLUS
73. DEPOL P.PRUSS S.MITKA
74. DIAMENT STASINIEWICZ, CHOLEWKA
75. DOMOTERIA
Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...17    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 753 firm) Kujawsko-pomorskie (130 255 firm)
Lubelskie (121 269 firm) Lubuskie (97 703 firm)
³ódzkie (169 311 firm) Ma³opolskie (256 330 firm)
Mazowieckie (680 423 firm) Opolskie (78 381 firm)
Podkarpackie (126 273 firm) Podlaskie (77 777 firm)
Pomorskie (289 015 firm) ¶l±skie (503 048 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 400 firm) Warmińsko-mazurskie (105 983 firm)
Wielkopolskie (342 858 firm) Zachodniopomorskie (139 448 firm)