Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 789 134 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

¶l±skie

: 78 273 firm

Miejscowo¶ę

 

Dabrowa górnicza - ujesce

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W DABROWIE GÓRNICZEJ - UJEJSCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (66 035 firm) Kujawsko-pomorskie (27 753 firm)
Lubelskie (26 311 firm) Lubuskie (16 681 firm)
³ódzkie (36 845 firm) Ma³opolskie (67 915 firm)
Mazowieckie (229 946 firm) Opolskie (13 556 firm)
Podkarpackie (26 820 firm) Podlaskie (14 221 firm)
Pomorskie (47 971 firm) ¶l±skie (78 273 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 422 firm) Warmińsko-mazurskie (17 052 firm)
Wielkopolskie (77 042 firm) Zachodniopomorskie (29 291 firm)