Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 754 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

¶l±skie

: 79 367 firm

Miejscowo¶ę

 

Katowice

: 16 141 firm (20,34% pokrycia)

Strony:  «   1...     599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609     ...646    »
Lp Firma
15076. UNIRENT INVEST
15077. UNISERV - PIECBUD
15078. UNISERV BUDOWNICTWO
15079. UNISERV PROJEKTY ENERGETYCZNE
15080. UNISERV
15081. UNISTEELEX
15082. UNITAS
15083. UNITAX
15084. UNITIS
15085. UNITOM
15086. UNITY LOGISTICS
15087. UNIVERSAL BUSINESS
15088. UNIVERSAL PARTNER
15089. UNIVERSAL TRADE
15090. UNIVERSUS
15091. UNIVIGROUP
15092. UNIWERSUM LUDZI DOJRZA£YCH
15093. UNIWERSUM SKUP-PRERÓB-SPRZEDAÆ Z£OMU METALI NIESZLACHETNYCH KRZYSZTOF SKRZYDLAK EWA SKRZYDLAK
15094. UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ¦L”SKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
15095. UNIWORKER
15096. UNIX UNION FREE
15097. UNOBLU
15098. UNTER EXPORT
15099. UPAMP;UP
15100. UPGAST
Strony:  «   1...     599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609     ...646    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (67 030 firm) Kujawsko-pomorskie (28 278 firm)
Lubelskie (26 684 firm) Lubuskie (16 875 firm)
³ódzkie (37 431 firm) Ma³opolskie (68 829 firm)
Mazowieckie (233 401 firm) Opolskie (13 701 firm)
Podkarpackie (27 219 firm) Podlaskie (14 411 firm)
Pomorskie (48 677 firm) ¶l±skie (79 367 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 598 firm) Warmińsko-mazurskie (17 268 firm)
Wielkopolskie (78 389 firm) Zachodniopomorskie (29 596 firm)