Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 548 695 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

¶l±skie

: 502 637 firm

Miejscowo¶ę

 

£ubowice

: 39 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (37 firm)
Lp Firma
1. GÓRNO¦L”SKIE CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ IM. EICHENDORFFA
2. £UBOWICKIE TOWARZYSTWO J.V.EICHENDORFFA W £UBOWICACH

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 342 firm) Kujawsko-pomorskie (130 117 firm)
Lubelskie (121 137 firm) Lubuskie (97 623 firm)
³ódzkie (169 099 firm) Ma³opolskie (255 940 firm)
Mazowieckie (678 956 firm) Opolskie (78 322 firm)
Podkarpackie (126 114 firm) Podlaskie (77 707 firm)
Pomorskie (288 721 firm) ¶l±skie (502 637 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 341 firm) Warmińsko-mazurskie (105 911 firm)
Wielkopolskie (342 437 firm) Zachodniopomorskie (139 291 firm)