Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 506 348 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

¶l±skie

: 498 613 firm

Miejscowo¶ę

 

£ubowice

: 39 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (37 firm)
Lp Firma
1. GÓRNO¦L”SKIE CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ IM. EICHENDORFFA
2. £UBOWICKIE TOWARZYSTWO J.V.EICHENDORFFA W £UBOWICACH

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 487 firm) Kujawsko-pomorskie (128 803 firm)
Lubelskie (119 973 firm) Lubuskie (96 909 firm)
³ódzkie (167 264 firm) Ma³opolskie (252 245 firm)
Mazowieckie (665 122 firm) Opolskie (77 772 firm)
Podkarpackie (124 671 firm) Podlaskie (76 979 firm)
Pomorskie (285 992 firm) ¶l±skie (498 613 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 799 firm) Warmińsko-mazurskie (105 203 firm)
Wielkopolskie (338 469 firm) Zachodniopomorskie (138 047 firm)