Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 822 135 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

¶l±skie

: 81 213 firm

Miejscowo¶ę

 

Poraj

: 104 firm (0,13% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4   5      »
Lp Firma
1. 4WORKERS
2. ACTIVE-HOME
3. ALTON GROUP
4. APTEKA ORZE£
5. AWENIDO W LIKWIDACJI
6. BANK SPÓ£DZIELCZY W PORAJU W LIKWIDACJI
7. BITE BOOSTER GROUP W LIKWIDACJI
8. BMD HOLDING
9. BMD
10. BMD
11. BMD
12. BMD SPÓ£KA KOMANDYTOWA
13. BUSINESS SUPPORT SERVICES
14. CANADA PARK SERVICES DOMINIK BARSZCZ, MARCIN BARSZCZ
15. CANIXO GROUP TRADING
16. CENTROSTAL
17. CITY BUILDER
18. COGNOR FINANSE
19. COGNOR HOLDING
20. COGNOR HOLDING SPÓ£KA KOMANDYTOWA
21. COGNOR SERVICES
22. COGNOR
23. CZYSTYEFEKT.PL
24. DOM POMOCY SPO£ECZNEJ DLA DOROS£YCH IM. ¦W. BRATA ALBERTA PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK
25. DOTEX
Strony:   1   2   3   4   5      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (68 914 firm) Kujawsko-pomorskie (29 031 firm)
Lubelskie (27 439 firm) Lubuskie (17 278 firm)
³ódzkie (38 455 firm) Ma³opolskie (70 719 firm)
Mazowieckie (240 267 firm) Opolskie (13 961 firm)
Podkarpackie (27 827 firm) Podlaskie (14 867 firm)
Pomorskie (49 974 firm) ¶l±skie (81 213 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 849 firm) Warmińsko-mazurskie (17 626 firm)
Wielkopolskie (80 396 firm) Zachodniopomorskie (30 319 firm)