Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 768 962 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

¶l±skie

: 76 388 firm

Miejscowo¶ę

 

Poraj

: 104 firm (0,14% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4   5      »
Lp Firma
1. 4WORKERS
2. ACTIVE-HOME
3. ALTON GROUP
4. APTEKA ORZE£
5. AWENIDO W LIKWIDACJI
6. BANK SPÓ£DZIELCZY W PORAJU W LIKWIDACJI
7. BITE BOOSTER GROUP
8. BMD HOLDING
9. BMD
10. BMD
11. BMD
12. BMD SPÓ£KA KOMANDYTOWA
13. BUSINESS SUPPORT SERVICES
14. CANADA PARK SERVICES DOMINIK BARSZCZ, MARCIN BARSZCZ
15. CANIXO GROUP TRADING
16. CENTROSTAL
17. CITY BUILDER
18. COGNOR FINANSE
19. COGNOR HOLDING
20. COGNOR HOLDING SPÓ£KA KOMANDYTOWA
21. COGNOR SERVICES
22. COGNOR
23. CZYSTYEFEKT.PL
24. DOM POMOCY SPO£ECZNEJ DLA DOROS£YCH IM. ¦W. BRATA ALBERTA PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK
25. DOTEX
Strony:   1   2   3   4   5      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 248 firm) Kujawsko-pomorskie (27 015 firm)
Lubelskie (25 629 firm) Lubuskie (16 371 firm)
³ódzkie (36 005 firm) Ma³opolskie (66 254 firm)
Mazowieckie (223 454 firm) Opolskie (13 302 firm)
Podkarpackie (26 205 firm) Podlaskie (13 824 firm)
Pomorskie (46 732 firm) ¶l±skie (76 388 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 108 firm) Warmińsko-mazurskie (16 657 firm)
Wielkopolskie (75 113 firm) Zachodniopomorskie (28 657 firm)